‘Samen Happie!’

Een interventie om kinderobesitas door middel van opvoeding tegen te gaan
Tijdsduur
1 juli 2016 tot 1 augustus 2024
Projectleden
L.T. Karssen (Levie) MSc dr. J.K. Larsen (Junilla) prof. dr. J.M. Vink (Jacqueline) prof. dr. C. de Weerth (Carolina) , Emilie Ruiter (GGD Gelderland-Zuid) , prof. Stef Kremers (Maastricht University)
Projecttype
Onderzoek

Kinderobesitas is een serieuze epidemie in de meeste westerse samenlevingen. Ouders worden gezien als de voornaamste invloed op gewicht-gerelateerd gedrag van kinderen. Het is dan ook geen verrassing dat recente interventies om kinderobesitas te voorkomen steeds meer hebben gefocust op de rol van de ouders. Echter, de meeste interventies tot nu toe kennen drie beperkingen. Ten eerste wordt er niet gefocust op kinderen in de eerste jaren van hun leven; dit is een gevoelige periode waarin gedrag zeer aanpasbaar is en waarin ongezonde gewoontes worden aangeleerd. Daarnaast worden deze interventies vaak ontwikkeld zonder actieve betrokkenheid van ouders, wat resulteert in een lage responsgraad. Ten derde hebben recente interventies voornamelijk gefocust op specifieke opvoedpraktijken of ouderlijk gewicht gerelateerd gedrag zonder de modererende effecten van het algemene ouderschap in de berekening mee te nemen.

Dit is waarom het voornaamste doel van dit project is om de Samen Happie! app te ontwikkelen en testen, waarbij zowel gezonde opvoedpraktijken (gelinkt aan de voornaamste risicofactoren van energie-inname en verbranding) als het algemeen ouderschap wordt gemanipuleerd om kinderobesitas te voorkomen. Onze doelgroep bestaat uit ouders met een lagere socio-economische status, omdat zij en hun kinderen vaker overgewicht en obesitas hebben dan meer welvarende gezinnen.

De interventie zal ontwikkeld worden in samenwerking met de doelgroep, terwijl een gestandaardiseerde procedure zal worden gevolgd (zoals intervention mapping). De interventie bestaat uit twee componenten: een mobiele app (de Samen Happie! app) en groepsbijeenkomsten voor ouders bij kinderdagverblijven. De app focust voornamelijk op opvoedpraktijken, waar de groepsbijeenkomsten zich vooral richten op het algemeen ouderschap. De effecten van de interventie zullen bekeken worden in twee studies.

  • In de eerste studie zullen we de effecten van de Samen Happie! app testen door een RCT met twee voorwaarden: (1) een experimentele groep waarin ouders de app gebruiken, en (2) een wachtlijst controlegroep waarin de ouders de app ontvangen na afronding van het onderzoek. We doelen op een totaal van 300 ouders die een baby hebben van tussen de 7 en 11 maanden oud aan het begin van de studie. De interventie zal 12 maanden duren en de metingen van de opvoedpraktijken, gewicht gerelateerd gedrag van het kind en het BMI van het kind zullen plaatsvinden aan de start van het project, na 6 maanden en na de interventie.
  • In het tweede onderzoek zullen we bekijken of de groepsbijeenkomsten een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de Samen Happie! app. Dit doen we door middel van een quasi-experimenteel ontwerp met drie voorwaarden: (1) een experimentele groep waarin de ouders de app gebruiken en twee groepsbijeenkomsten bijwonen, (2) een experimentele groep waarin de ouders enkel de app gebruiken, en (3) een wachtlijst controlegroep waarin ouders de app ontvangen na afronding van het onderzoek. Deze studie richt zich voornamelijk op peuters vanaf 24 maanden en doelt op een totaal van 200 ouders. Metingen van algemeen ouderschap, gewicht gerelateerd gedrag van het kind en het BMI van het kind zullen plaatsvinden aan het begin en het eind van de interventie. We zullen ook een vervolg inplannen drie maanden na het eind van de studie.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door Fonds NutsOhra.

Partners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid en Maastricht University

Contactinformatie