Engraving, building Der Deutsche Correspondent, East Baltimore Street, Baltimore (1869)
Engraving, building Der Deutsche Correspondent, East Baltimore Street, Baltimore (1869)

Schrijven over Europese regio's in de trans-Atlantische wereld, 1845-1914

Redefining the Region, deelproject 5
Tijdsduur
2020 tot 2023
Projecttype
Onderzoek

In de negentiende en vroege twintigste eeuw arriveerden miljoenen immigranten uit Ierland en Duitsland in de Verenigde Staten en Canada.  Velen stichtten nieuwe gemeenschappen en vormden nieuwe, diasporische identiteiten, die deels geworteld waren in vertrouwde religieuze, politieke en culturele structuren en praktijken, voortgekomen uit nostalgische herinneringen aan thuis.

Dergelijke formaties werden ondersteund door transnationale infrastructuren die het vehikel vormden voor de overdracht van teksten en ideeën tussen landen en markten. Veel Noord-Amerikaanse publicaties en uitgevers herdrukten of vertaalden materiaal uit Europa, waaronder Duitsland en Ierland. Met name streekliteratuur deed het goed op trans-Atlantisch niveau. Ierse regionalistische auteurs zoals Jane Barlow en Katharine Tynan waren bijvoorbeeld niet alleen in eigen land populair, maar ook in de Verenigde Staten, en veel romans die eerst als feuilleton verschenen in het zeer populaire Duitse tijdschrift Die Gartenlaube werden door Amerikaanse uitgevers in vertaalde edities uitgegeven. Tegelijkertijd werden teksten die in de VS of Canada waren geschreven die het leven in bepaalde regio's van Duitsland of Ierland weergaven - of verbeeldden - of die betrekking hadden op immigranten uit dergelijke regio's, ook gretig gelezen.

Gedurende deze periode bleef 'thuis' voor veel Ierse en Duitse immigranten en hun directe nakomelingen een centrale, vaak symbolische rol spelen in de beeldvorming van hunzelf. Ook taalkundig bleven veel Iers- en Duits-Amerikanen in hun erfgoed geïnteresseerd. Duits bleef veel gebruikt in Duits-Amerikaanse gemeenschappen en publicaties tot het begin van de twintigste eeuw. Aan het eind van de negentiende eeuw ontstond bovendien de Gaelic Revival, die de oprichting van Ierssprekende verenigingen in de Verenigde Staten in gang zette. Binnen deze bredere oriëntatie werden diasporische Ierse en Duitse identiteiten vaak opgebroken door middel van specifiek regionale opvattingen over erbij horen.

Om meer inzicht te krijgen in de rol van regionalisme in de vorming en vermarkting van diasporische identiteiten, onderzoekt dit deelproject twee manieren waarop Duitse en Ierse regio's een rol speelden op de Noord-Amerikaanse literaire markt. Ten eerste wordt de circulatie onderzocht van regionalistische non-fictie, illustraties en streekliteratuur in een reeks prominente Duitse en Ierse Noord-Amerikaanse tijdschriften. Welk materiaal werd herdrukt en door wie? Hoe werd dergelijk materiaal geselecteerd en hergebruikt voor trans-Atlantische markten? Daarnaast wordt onderzocht hoe Ierse en Duitse regio's werden geconceptualiseerd in materiaal dat in de VS en Canada werd geschreven. Hoe komen deze regio's voor in dergelijke teksten en hoe kruisen deze voorstellingen met de vorming van diasporische identiteit? En hoe verhouden dergelijke teksten zich tot binnenlandse Noord-Amerikaanse regionalismen?

Dit project maakt deel uit van het hoofdproject Redefining the Region: De transnationale dimensies van de streek (P.I. Prof. Marguérite Corporaal).

Resultaten

“‘Back into the old homestead’: The Irish Cottage in in Irish-American Fiction, 1861-1873.” Dwelling(s) in Nineteenth-Century Ireland, ed. Heather Laird and Jay Roszman [accepted].

“‘Here at least and at last is reality!’: Catholic Graveyards and Diasporic Identity in Irish North American Fiction, 1859-92.” The Graveyard in Literature: Liminality and Social Critique. Ed. Aoileann Ní Éigeartaigh. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. 159-73.