Science Education for Sustainable Development through Socio-scientific Issues: Teacher competencies

Tijdsduur
1 september 2022 tot 31 augustus 2026
Projectleden
Tuba Stouthart
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Institute for Science Education

Dit onderzoeksproject heeft als doel een beter begrip te krijgen van de competenties en trainingsbehoeften van docenten van exacte vakken die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) door middel van sociaal-wetenschappelijke vraagstukken (SSI) efficiënt te onderwijzen in het Nederlandse middelbaar wetenschappelijk onderwijs. Het implementeren van SSI in wetenschapslessen en het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden zoals argumenteren, redeneren en evidence-based besluitvorming worden door verschillende onderzoekers voorgesteld als een effectieve manier om de SDG te bereiken.

Hoewel er relatief veel literatuur bestaat over SSI en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) afzonderlijk, is er beperkt onderzoek naar EDO door het implementeren van SSI in wetenschapslessen. Bovendien hebben eerdere studies zich voornamelijk gericht op de kennis van leerkrachten, hoewel voor een effectief gebruik van SSI voor EDO niet alleen de kennis van leerkrachten, maar ook vaardigheden en attitudes cruciaal zijn. In dit project zullen natuurkunde-, scheikunde- en biologieleraren een professionele leergemeenschap vormen om SSI-lessen voor EDO te ontwerpen.

De kwalitatieve gegevens zullen verzameld worden bij leerkrachten en lerarenopleiders om de pedagogische inhoudelijke kennis van leerkrachten over het onderwijzen van SSI voor SDG in wetenschapslessen vast te leggen, om de vaardigheden en attitudes van leerkrachten voor het onderwijzen van SSI voor SDG in wetenschapslessen te karakteriseren, om de opvattingen van leerkrachten over het gebruik van SSI voor het onderwijzen van SDG, de uitdagingen en spanningen in het onderwijzen van SDG door middel van SSI te beschrijven, om de ontwikkeling van de competenties van kandidaat-wetenschapsleerkrachten voor het onderwijzen van SDG door middel van het implementeren van SSI in wetenschapslessen te onderzoeken. De ou