Abstract image of a pixelised head dispersing in the wind
Abstract image of a pixelised head dispersing in the wind

Sense of Self in Persons with a Dementia Syndrome

NWO SGW Open Competitie

Een gangbaar beeld is dat dementie het besef van een zelf vernietigt. Prof. dr. Hans Schilderman, prof. dr. Marc Slors en Tessa van Woerkum-Rooker MA gaan met collega's van het Alzheimer Center van Radboudumc na hoe een meer genuanceerd beeld van het zelf uit de filosofie terug te vinden is in verschillende typen dementie met als doel de eenzijdige beeldvorming te vernieuwen die hersenziekte identificeert met totaal zelfverlies.

Aan de hand van een filosofisch onderzoek en diepte-interviews met mensen met dementie en hun mantelzorgers en verzorgenden, verwachten we aspecten van het zelf aan te tonen die tot nu toe niet of nauwelijks worden onderkend in dementiezorg en die kunnen bijdragen aan een innovatie van persoonsgeoriënteerde ‘zelfzorg’.

Financiering

Contactinformatie