Johann Ender- Vrouw aan haar Schrijftafel
Johann Ender- Vrouw aan haar Schrijftafel

SHEWROTE

Studying Historical Early Women’s Reception: Oeuvres, Texts, Engagements

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de cultuurgeschiedschrijving heeft sinds de jaren 1970 een aantal feministische reacties voortgebracht, waaronder de creatie van nieuwe of alternatieve vrouwelijke canons. Dit project gaat een stap verder en inventariseert historische bronnen van voor ca. 1945 om te onderzoeken hoe vrouwelijke auteurs in het verleden werden gelezen. Gegevens over lezers en leesreacties, vertalingen en commentaren worden verzameld in een database, die dient als een gezamenlijk onderzoeksinstrument voor de projectleden, verspreid over meerdere landen in Europa. De SHEWROTE-database (voorheen Women Writers database, Huygens Instituut) wordt momenteel herontwikkeld in samenwerking met het Humanities Lab van de Radboud Universiteit. Voortbouwend op het werk dat de afgelopen twintig jaar is verricht door een internationaal netwerk van meer dan 100 onderzoekers, zal de SHEWROTE-database gebruikers in staat stellen om historische gegevens over de internationale receptie van werken van vrouwelijke schrijvers te verzamelen, te delen en te analyseren, inclusief bewijs van boekbezit, leesreacties, heruitgaven, vertalingen, intertekstuele verwijzingen en commentaar op (werken van) vrouwelijke schrijvers. De database wordt gecoördineerd door leden van de DARIAH-EU werkgroep 'Women Writers in History'. Meer informatie over deze werkgroep is te vinden op DARIAH.EU.

Contactinformatie