Hand reikt naar robot arm
Hand reikt naar robot arm

SignON

Sign Language Translation Mobile Application and Open Communications Framework
Tijdsduur
1 januari 2021 tot 1 januari 2024
Projecttype
Onderzoek

Er zijn 5.000 gebruikers van de Ierse gebarentaal, ongeveer 87.000 van de Britse gebarentaal, zo’n 5.000 mensen gebruiken de Vlaamse gebarentaal en meer dan 10.000 personen gebaren in Spaanse gebarentaal. In Nederland gebruiken ongeveer 13.000 mensen Nederlandse gebarentaal. Om de communicatie tussen horenden, doven en slechthorenden makkelijker te maken wordt binnen SignON een smartphone-applicatie ontwikkeld die gebarentaal kan vertalen naar gesproken (en geschreven) taal en omgekeerd.  

Automatische spraakherkenning

Het SignON EU consortium bestaat uit 17 Europese partners. In het project wordt vooralsnog gefocust op de Ierse, Britse, Nederlandse, Vlaamse en Spaanse gebarentalen en Engels, Iers, Nederlands, en Spaans als gesproken talen. Taal- en spraaktechnologen van het Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit richten zich op de automatische spraakherkenning van deze talen. Daarnaast zullen ze voor een aantal talen extra aandacht besteden aan de automatische herkenning van sprekers met een cochleair implantaat, een elektronisch implantaat dat doven en zeer ernstig slechthorenden in staat stelt geluiden weer te horen. 

Het automatische vertaalsysteem moet ook toepasbaar worden voor andere talen. Daarvoor wordt achter de schermen gewerkt aan de integratie van artificial intelligence (AI), waarmee onder meer gemakkelijk andere gebarentalen en gesproken talen kunnen worden toegevoegd. Binnen het project wordt nadruk gelegd op inclusiviteit door samen te werken met gemeenschappen van doven en slechthorenden, waaronder de European Union of the Deaf (EUD). Op die manier kan de app worden ontwikkeld op basis van de behoeften van de gebruikers, die het systeem meteen kunnen evalueren.

Financiering

Partners

​​​

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.