Single cell technology in medicijnontwikkeling

Innovatie
Tijdsduur
2020 tot 2022
Projecttype
Onderzoek

Radboud Universiteit en Johnson & Johnson Innovative Medicine hebben in een tweejarig project samengewerkt op het onderwerp Single Cell Technology. In dit project is, onder aanvoering van de onderzoeksgroep van prof. Wilhelm Huck, onderzoek gedaan dat gericht is op het beter kwantificeren en begrijpen van complexe biologische processen op cellulair niveau. Deze kennis wordt vervolgens ingezet om een beter inzicht te krijgen in werkingsmechanismen van geneesmiddelmoleculen, het beter voorspellen van bijwerkingen, en welke patiëntengroepen meer of minder baat kunnen hebben bij een bepaalde medicatie.