De letters CCEP in donderrood tegen een Radboudrode achtergrond
De letters CCEP in donderrood tegen een Radboudrode achtergrond

Sites for Unlearning

Tijdsduur
2024 tot 2027
Projecttype
Onderzoek

Openstaan voor andere manieren van zijn en weten betekent niet alleen nieuwe dingen leren. Het vereist ook, en misschien wel vooral, een proces van 'afleren' van dominante normen en structuren. Maar kunnen we hardnekkige epistemische structuren - die gekenmerkt worden door bijvoorbeeld seksisme, racisme of eurocentrisme - eigenlijk wel afleren? En wat is daarvoor nodig?

Het potentieel van 'afleren'

Enerzijds is dit project een filosofisch onderzoek naar afleren, vertrekkend vanuit het werk van de postkoloniale feministische denker Gayatri Spivak. Terwijl Spivak in vroeger werk het begrip 'afleren' naar voren schoof als een noodzakelijk proces, stelt ze de mogelijkheid hiervan in later werk ter discussie. Bovendien waarschuwt ze ervoor dat afleren geen solipsistische of naïeve onderneming moet zijn. Door gebruik te maken van postkoloniale, feministische en queer opvattingen over leren en afleren, onderzoekt dit project het filosofisch potentieel en de grenzen van het begrip 'afleren'.

Praktische implicaties van het onderzoek

Anderzijds is het project een actieonderzoeksproject dat een collectief proces van afleren in gang probeert te zetten binnen een concrete onderwijssetting. Door te werken met een 'Unlearning Collective' van leerkrachten en studenten, en gebruik te maken van experimentele, creatieve en op kunst gebaseerde methoden, opent het actieonderzoeksproject een horizon voor collectieve experimenten met afleren.

Contactinformatie