So Cool

Sociale cognitie en sociaal netwerk bij kinderen met PTSS
Tijdsduur
1 september 2022 tot 1 september 2028
Projectleden
M. Sloover (Mèlanie) MSc dr. S.E.M.J. Stoltz (Sabine) prof. dr. mr. E. van Ee (Elisa) , Roxanna Camfferman (Reinier van Arkel) , Desirée Florisson (Reinier van Arkel)
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Behavioural Science Institute

In dit onderzoek wordt de sociale cognitie en het sociale netwerk van kinderen die PTSS klachten ervaren onderzocht. Een trauma kan veel invloed hebben op een kind en diens omgeving. Bijvoorbeeld op sociale cognitie. Met sociale cognitie bedoelen we hoe kinderen de wereld en sociale interacties met een ander verwerken, interpreteren en daarop reageren. Sociale cognitie bestaat uit vier domeinen:

  • Mentalisatie: perspectief van een ander kunnen nemen;
  • Attributiestijl: de verklaringen die iemand geeft voor andermans gedrag;
  • Sociale perceptie: het herkennen van sociale regels en normen;
  • Emothieherkenning: het waarnemen van emoties;

Uit onderzoek blijkt al dat er beperkingen zijn in elk domein onder volwassenen met PTSS-klachten, maar dit onderzoek is er nog niet bij kinderen. Bovendien kunnen beperkingen in sociale cognitie ook het vormen van een sociaal netwerk bemoeilijken.

Daarom wordt in dit onderzoek onderzocht of er bij kinderen met PTSS, zoals bij volwassenen, beperkingen zijn in de vier domeinen van sociale cognitie en hoe dit relateert aan sociaal netwerk. Ook wordt onderzocht hoe sociale cognitie en netwerk zich ontwikkelen wanneer kinderen behandeling krijgen voor hun PTSS klachten.

Om deze vragen te beantwoorden wordt er ten eerste een klinische groep geworven. Die bestaat uit kinderen tussen de 8 en 12 jaar met PTSS klachten. Zij vullen vragenlijsten in en doen taken voor ze met behandeling beginnen én als de behandeling is afgerond. Ook ouders vullen op deze momenten vragenlijsten in.

Daarnaast wordt ter vergelijking een controle groep geworven. Ook deze groep bestaat uit kinderen tussen de 8 en 12 jaar, maar dan zónder PTSS klachten. Deze kinderen doen ook twee maal vragenlijsten en taken, met een paar maanden er tussen in. In die periode vindt echter geen behandeling plaats.

Met de resultaten van dit onderzoek trachten wij de behandeling van PTSS klachten bij kinderen te verbeteren.

Partners

Radboud Universiteit & Reinier van Arkel

Contactinformatie