Jana Vyrastekova
Jana Vyrastekova

Sociale verbondenheid na de coronapandemie

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2022 tot 2024
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Sinds het einde van de pandemie lijken studenten minder te participeren in activiteiten op de campus. Dit lijkt het gevolg te zijn van het gebrek aan sociaal contact in de coronatijd, wat een negatief effect heeft op het studentenwelzijn en hun gevoel van verbondenheid. Kunnen plenaire bijeenkomsten op de campus en door studenten georganiseerde activiteiten hiertegen helpen?

Verbondenheid onder studenten kan leiden tot een verhoogd welzijn en meer identificatie met de universiteit. De coronapandemie heeft een deel van die verbondenheid echter doen verwateren, waardoor kansen om sociale netwerken en identiteit te ontwikkelen zijn misgelopen. Bovendien is het studentenwelzijn door het gebrek aan contact verslechterd.

Gewenste oplossing

Het is gebleken dat laagdrempelige, kennisgerelateerde bijeenkomsten met betekenisvolle interacties tussen mensen kan leiden tot een verbeterd welzijn en sociaal gedrag. Het is echter onbekend of dit ook leidt tot een verhoogd gevoel van verbondenheid met de gemeenschap, in dit geval studenten hun studieprogramma.

Het doel van dit voucherproject is om te onderzoeken of laagdrempelige, plenaire activiteiten buiten het studieprogramma om een positief effect hebben op het gevoel van verbondenheid met de universiteit. Daarnaast bekijkt Jana Vyrastekova samen met haar team of activiteiten georganiseerd door studenten een positief effect hebben op de uitbreiding van het sociale netwerk van studenten.

Plan van aanpak

Duizend economiestudenten zullen worden uitgenodigd om buiten hun studie deel te nemen aan het RECONNECT-programma op de campus. Dit programma zal onderwerpen en sprekers naar voren brengen die de academische gemeenschap vertegenwoordigen. Daarnaast zal er binnen deze activiteit worden gereflecteerd op hoe er door studenten wordt omgegaan met tegenslagen en hoe het gevoel van verbondenheid met de universiteit onder hen kan worden verhoogd. Ondervindingen in deze groep worden afgezet tegen een controlegroep, waarin dergelijke onderwerpen en reflecties niet zullen behandeld.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.