Voucherproject Lies Verberk
Voucherproject Lies Verberk

Software voor schriftelijke peerfeedback testen

TLC-voucherproject

Aanleiding

Docenten van de Faculteit der Managementwetenschappen willen graag meer peerfeedback in hun onderwijs implementeren, wat nu nog complex en tijdrovend is. De juiste software voor het geven van peerfeedback op schriftelijke producten kan aardig wat werk uit handen nemen. Hoewel de Radboud Universiteit verschillende software aanbiedt die het geven van feedback vergemakkelijkt, is er nog geen software die het geven van peerfeedback op schriftelijke producten ondersteunt. Kan peerfeedbacksoftware Eduflow dit gemakkelijker maken voor docenten en studenten?

Gewenste oplossing

Het programma Eduflow lijkt zich goed te lenen voor peerfeedback en is al deels getest door de afdeling Functioneel Beheer DLO van de Radboud Universiteit. De ervaring hiermee was overwegend positief. Omdat Eduflow peerfeedback op schriftelijk werk goed lijkt te faciliteren, is de verwachting van de deelnemende docenten dat Eduflow bij hun vraagstuk past en behulpzaam kan zijn.

Het doel van dit project is dan ook om het gebruik van Eduflow te testen in verschillende cursussen. Lies Verberk-de Jonge coördineert dit proces bij zeven docenten die de software in hun cursus implementeren. Als de software daarvoor geschikt is, zou deze hierna ook universiteitsbreed kunnen worden ingezet.

Plan van aanpak

Voordat de software wordt getest in de verschillende cursussen, doet Lies samen met de informatiemanager voor het domein onderwijs eerst een toets op privacy en security. Als de software hiervoor slaagt, wordt er een licentie aangevaagd en zullen zowel Functioneel Beheer als het Teaching Information Point van de Faculteit der Managementwetenschappen leren hoe het programma werkt en hoe het binnen Brightspace functioneert. Dit is nodig om daarna de docenten te kunnen ondersteunen wanneer zij het programma voor het eerst met hun studenten gaan gebruiken. 

Na afloop van de cursussen geven docenten en studenten feedback op de software. Op basis hiervan zal Lies samen met de informatiemanager de test evalueren en een advies schrijven over het al dan niet verder inzetten van Eduflow.  

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.