Source of Life: Water Management in the Premodern Middle East
Source of Life: Water Management in the Premodern Middle East

Source of Life

Waterbeheer in het premoderne Midden-Oosten
Tijdsduur
1 september 2019 tot 1 mei 2025
Projecttype
Onderzoek

Water is de belangrijkste vereiste om grote steden en complexe samenlevingen in stand te houden. Door barre klimaatomstandigheden is watervoorziening, zowel vandaag de dag als in het verleden, de grootste uitdaging waar samenlevingen in het Midden-Oosten voor komen te staan. Toch slaagden dichtbevolkte steden in het Midden-Oosten - die hun Europese tegenhangers overschaduwden - er in het premoderne tijdperk in om hun inwoners van water te voorzien. Dit roept een belangrijke vraag op: hoe organiseerden stedelijke gemeenschappen deze onmisbare dienst? Het project Source of Life combineert historisch en archeologisch bronmateriaal om de wisselwerking tussen waterinstallaties, bestuur en wettelijke en culturele kaders te onderzoeken in vijf steden in het Midden-Oosten vanaf de eerste Arabische veroveringen tot aan de Ottomaanse overheersing.

Podcast

De eerste aflevering van onze "Abbasid History Podcast" is nu te beluisteren:

Luister hier

Informatie over project

Wij hebben elk levend wezen uit water gemaakt'  (Qur’an 21:30)

Aangezien waterschaarste een van de grootste bedreigingen is voor samenlevingen, is watervoorziening van het grootste belang. Dit geldt in het bijzonder voor dichtbevolkte gebieden in ecologisch uitdagende regio's zoals het Midden-Oosten. Vaak wordt aangenomen dat premoderne 'islamitische' steden institutioneel relatief zwak en ineffectief waren in vergelijking met die in middeleeuws Europa. Vergeleken met hedendaags Europa is de aanwezigheid van veel grotere en dichterbevolkte steden in het Midden-Oosten echter in strijd met dit verhaal. Veel van deze steden hielden lang stand, wat getuigt van het vermogen van hun inwoners om de toegang tot water met succes te beheren en te reguleren.

Middels een combinatie van historische en archeologische bronnen onderzoekt het Source of Life-project hoe de stedelijke gemeenschappen van Bagdad, Basra, Mosul, Damascus en Caïro in staat waren om water op langere termijn succesvol te beheren. Dit omvat het in kaart brengen van de verschillende formele en informele regelingen die de beheersing van water mogelijk maakten, evenals de drijvende krachten achter verandering en evolutie binnen deze waterbeheersystemen.

De stedelijke watervoorziening was altijd een ingewikkelde operatie. Verschillende soorten fysieke infrastructuur, zoals putten, aquaducten, reservoirs en fonteinen, gevoed door verschillende bronnen, waaronder regenwater, rivieren, meren en waterbronnen, waren nodig om aan de behoefte aan drinkwater en hygiëne te voldoen, evenals aan de behoeften vanuit religieuze praktijken, industriële processen en machtsvertoningen van de elite.  Bovendien vonden er tussen de zevende en de vijftiende eeuw in het hele Midden-Oosten aanzienlijke politieke verschuivingen plaats. Begrijpen in hoeverre deze veranderingen van invloed waren op het stedelijk waterbeheer is daarom een belangrijk aspect van dit project.

Verwant project

Dr. Peter Brown werkt samen met zijn Irakese collega Dr. Jaafar Jotheri en Dr. Louise Rayne om te proberen de kammen van een enorm irrigatiesysteem rond de voormalige stad Basra in Zuid-Irak te dateren.

Dating the Remains of an Agricultural System in Southern Iraq

Dateren van de resten van een landbouwsysteem in Zuid-Irak

Resten van een enorm irrigatiesysteem van meer dan 50.000 hectare omringen de voormalige stad Basra in Zuid-Irak. In dit project gaat Dr. Peter Brown de samenwerking aan met Iraakse collega's om het systeem te dateren.

Resultaten

Workshops en conferenties

 • Slotconferentie - Waterbeheer in het premoderne Midden-Oosten: Forces from ‘above’ and ‘below’ (6-8 februari 2024)
 • Workshop in samenwerking met de Saudi Heritage Commission - 3000 Years of Water Management in Arabia (20-21 juni 2023)
 • Workshop in samenwerking met KNAW - Water and the Urban/Rural Nexus in the Medieval Islamic world (30-31 maart 2023). De resultaten van deze workshop zullen worden gepubliceerd in het Journal of Islamic Archaeology.
 • Workshop - Aqueducts, Canals, Qanats: Construction and Management of Water Conduits in the late Antique and Medieval Mediterranean and Middle East(23-24 juni 2022). De resultaten van deze workshop zullen worden gepubliceerd in al-Masaq: Journal of the Medieval Mediterranean.
 • Rondetafelworkshop in samenwerking met partners uit de sectoren water, erfgoed en ontwikkeling - Water Management of the Past and its Potential for the Future (28 januari 2021)
 • Workshop - Flowing Together: On archaeological and historical approaches to Middle Eastern Water Management (7th to 15th centuries) (12-13 november 2020)

Expertmeetings en gastlezingen

 • Expertmeeting met Hugh Kennedy, Bagdad en de betrokkenheid van staat en maatschappij bij watervoorziening (22 juni 2022)
 • Expertmeeting met Bethany Walker, Archaeological and historical evidence of "water cultures" in the rural areas of the Sham (17 juni 2022)
 • Expertmeeting en lezing door Derek Kennet, Samarra: buildings and urban layout in 9th century Iraq (21-22 april 2022)
 • Yossef Rapoport, al-Nabulusi and water management in the Fayyum (20 april 1922)
 • Expert Meeting door Ingrid Heymeyer, Water and urban life in medieval Zabīd, Yemen: Textual foundations, archaeological remains and religious implications (11 mei 2021)

Bezoeken voor onderzoek

 • Onderzoeksbezoeken in teamverband aan middeleeuwse hydraulische systemen in Caïro, Egypte (december 2021), locaties op de pelgrimsweg naar Mekka (Darb Zubayda), Saoedi-Arabië (september 2022), en aan verschillende locaties met waterinstallaties in Jordanië (oktober 2023).
 • Individuele onderzoeksbezoeken aan Egypte, Israël, Washington en Durham.

Publicaties

Naast individuele en teampresentaties op conferenties en publicaties in diverse tijdschriften en uitgegeven boeken:

 • Een speciale uitgave over water in al-Masaq: Journal of the Medieval Mediterranean, onder redactie van Peter Brown en Angela Isoldi.
 • Een speciale uitgave over water in het Journal of Abbasid Studies. Forthcoming 2025, onder redactie van Maaike van Berkel.
 • Een speciale uitgave over water in het Journal of Islamic Archaeology. Verschijnt in 2025 onder redactie van Peter Brown.
 • De resultaten van de slotconferentie worden gepubliceerd in een geredigeerd boek. Verschijnt in 2026, onder redactie van Josephine van den Bent, Maaike van Berkel en Edmund Hayes.

We hebben ook een X-account (voorheen Twitter).

Financiering

NWO Vici-subsidie

Contactinformatie