Onderzoeksprojecten

Resultaat 1 - 20 van 149 resultaten
 • canonieke_verzameling_in_een_manuscript_in_vesoul

  SOLEMNE

  Het project SOLEMNE wil aan de hand van verzamelingen van kerkelijke of religieuze normatieve teksten onderzoeken hoe ideeën over sociale normen zich over middeleeuws West-Europa (ca. 500-1200 CE) verspreidden.

 • typewriter with a paper saying fake news

  HYBRIDS

  HYBRIDS wil onderzoekers de kennis verschaffen die nodig is om strategieën en instrumenten te ontwerpen om te reageren op desinformatie op basis van een grondige analyse van het publieke discours.

 • painting of a saint giving alms to pelgrims

  Het middeleeuwse rituele landschap

  Het project wil de geschiedenis blootleggen van rituele praktijken die door gewone mensen werden uitgevoerd als onderdeel van hun dagelijks leven in middeleeuws Engeland (ca. 1000-1600).

 • Zoomed in picture of an eye

  CorneaRegID

  De huidige behandelingen voor beschadiging van het hoornvlies zijn afhankelijk van stamcellen in het eigen gezonde oog van de patiënt. Dit project zal een nieuwe regeneratieve technologie ontwikkelen om het gezichtsvermogen te herstellen.

 • koffiebar met mensen aan tafeltjes

  Elkaar verstaan in een communicatieve setting

  Het doel van dit project is te onderzoeken hoe de alledaagse communicatieve setting van invloed is op spraakbegrip.

 • Vrouw zit met de handen in het haar

  Morele besluitvorming in een communicatieve setting

  Het doel van dit project is het ontwikkelen van een ecologisch geldige beschrijving van morele besluitvorming bij het luisteren naar morele dilemma's in communicatieve settings.

 • People talking, indicated by speech bubbles

  Beter naar conversatie kijken

  In dit project werken we samen met het Netherlands eScience Center om wetenschappelijke software te ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt om grote hoeveelheden taal in interactie te verkennen en patronen daarin te visualiseren en analyseren.

 • Child looking at pictures in children's book

  Leren van je fouten

  In dit project wordt doorgrond hoe peuters leren woorden uit te spreken en hoe ze van hun fouten leren, door zowel hun waarneming als hun productie van woorden te bestuderen.

 • Kinderen in een klaslokaal onder begeleiding van een leraar

  Wanneer taal niet vanzelfsprekend is

  Dit project onderzoekt hoe de taal van leeftijdsgenoten de taalverwerving van kinderen met een ontwikkelingsachterstand (DLD) beïnvloedt.

 • Women with emoji stickers on her face

  Voorstel voor nieuwe emoji

  Hoe komen nieuwe emoji's tot stand? Met dit onderzoek wil Verheijen nagaan hoe het inzendproces van emoji's in de praktijk werkt.

 • Three different emoji

  Effecten van emoji in webcare

  Dit project onderzoekt het gebruik van verschillende soorten emoji samen met verschillende aspecten van 'Conversational Human Voice' (CHV) in webcare, en verkent de accomodatie qua taalstijl met emoji in webcare in termen van gebruik en effecten.

 • Person reading news on phone

  Evaluatie van subjectiviteit in digitale nieuwsberichten

  Dit project wil de relatie tussen subjectiviteit, digitaal nieuwsmedium en geletterdheid ontrafelen door de verwerking en waardering van subjectiviteit in online nieuwsverhalen te onderzoeken.

 • R in different variations

  Optimale variabiliteit en perceptuele verbetering bij tweedetaalverwerving

  Deze studie onderzoekt de effecten van het gebruik van verschillende niveaus van stimulusvariabiliteit tijdens het leerproces op het leren van de uitspraak van een tweede taal.

 • stethoscoop

  Advies geven en ontvangen in arts-patiëntinteracties in Nigeriaanse ziekenhuizen

  In dit project wordt aan de hand van theorieën uit de taalkunde onderzocht hoe adviesverlening en adviesontvangst internationaal zijn georganiseerd, en hoe deze op hun beurt de medische interacties in Nigeriaanse ziekenhuizen vormgeven.

 • Close-up of a fountain pen writing on paper

  Wat beginnende schrijvers doen en waarom

  Dit project onderzoekt wat beginnende literaire makers doen en waarom. Het werkt aan het verbeteren van verbindingen en het slechten van barrières, met als doel een meer veelzijdige, veerkrachtige en inclusieve Nederlands-Vlaamse literaire sector.

 • Urban city

  Transgressing ‘good’ cities

  Het project onderzoekt de implicaties van koloniale erfenissen bij het (her)definiëren van de ervaring van mensen en hun betrokkenheid bij de openbare ruimte.

 • Lamp met hand

  JUST-PREPARE

  Het onderzoeksproject onderzoekt de sociale, technische en maatschappelijke dimensies van een rechtvaardige en effectieve energietransitie, van op koolstof gebaseerde naar hernieuwbare energiepraktijken.

 • Surface water, oppervlaktewater

  DIGS

  Kwantificering van broeikasgasemissies van oppervlaktewateren met als doel de oorzaken daarvan te ontrafelen en mitigerende maatregelen te ontwikkelen door middel van veldmetingen, experimenten en modellering.

 • Aquaculture

  Environmental impact of inland aquaculture in Brazil

  Met dit onderzoek willen wij de broeikasgasemissies en de nutriëntenbudgetten van aquacultuurvijvers in Brazilië kwantificeren en in verband brengen met beheerspraktijken.

 • Inland waters, meertje, beek

  Effects of bioturbation on microbial CH4 production, accumulation and emission from inland waters

  Dit onderzoek is gericht op het verwerven van een mechanistisch inzicht in de wijze waarop bioturberende organismen de productie van broeikasgassen, de emissiesnelheid daarvan en de emissieroutes van aquatische ecosystemen beïnvloeden.