17th-century Dutch Courant message with "ABC" written across the page in blue
17th-century Dutch Courant message with "ABC" written across the page in blue

Spread the new(s)!

De standaardisering van het Nederlands begrijpen aan de hand van 17e-eeuwse kranten
Tijdsduur
1 januari 2020 tot 1 september 2025
Projecttype
Onderzoek

Dit project onderzoekt welke (socio)linguïstische factoren bepalend zijn voor de functionele implementatie van een standaardtaal, waarbij de verwachting is dat kranten een cruciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse standaardtaal, als het eerste massamedium dat door alle sociale klassen werd gelezen.

Resultaten

Vos, M.T. de (in press). Deze verscheydenheyt der Voornamen. Codification of third-person pronouns in Early Modern Dutch. Taal en Tongval.

Vos, M.T. de (2022). In Between Description and Prescription: Analysing Metalanguage in Normative Works on Dutch 1550–1650. Languages, 7 (2):89. doi: 10.3390/languages7020089

Financiering

NWO Open Competition SSH

Contactinformatie