Two people having a conversation
Two people having a conversation

SPRINT

SpraakProsodie in Interactie

SPRINT richt zich op intonatie, de modulatie van de stemhoogte. Intonatie is essentieel voor communicatie, omdat het informatie overbrengt die luisteraars helpt conclusies te trekken over de bedoeling van de spreker.

Ondanks het toegenomen inzicht in het belang van intonatie is er zelfs over essentiële aspecten van de structuur en de betekenis ervan weinig overeenstemming. Dit komt grotendeels doordat het onderzoek zich ofwel heeft gericht op de vorm van de intonatie, waarbij vaak een reductieve benadering van de betekenis werd gehanteerd, ofwel zich heeft geconcentreerd op de betekenis zonder de vorm volledig te onderzoeken. Cruciaal is dat het meeste onderzoek de studie van intonatievariabiliteit heeft gemeden, omdat het werd beschouwd als een probleem in plaats van als een natuurlijk facet van de spraakproductie dat moet worden begrepen en verantwoord.

Het onderzoeken van de drie aspecten samen - vorm, functie en variabiliteit - is essentieel om te begrijpen hoe intonatie gestructureerd is en functioneert in communicatie.

SPRINT-website

 

Resultaten

Voor updates over de resultaten en bevindingen zie onze OSF-website en voor informatie over lezingen en publicaties zie onze website.

Financiering

European Research Council (ERC)

Partners

  • Universiteit Leiden
  • The University of Edinburgh

Contactinformatie