Plastic flesjes
Plastic flesjes

Sustainable plastics

Om klimaatverandering tegen te gaan overweegt de chemische industrie grote investeringen in biogebaseerde kunststoffen en recycling van kunststoffen via gasificatie en pyrolyse. Er is echter meer kennis nodig over het relatieve potentieel van deze twee opties voor vergaande emissiereductie. Tot dusver is in studies vooral gekeken naar het technologische potentieel ervan, maar is onvoldoende aandacht besteed aan de sociale aspecten, terwijl het gedrag van de belanghebbenden in de waardeketens van cruciaal belang is. In dit project werken we rechtstreeks samen met Chemelot, een industrieel cluster in Limburg en medefinancier van het voorstel, om deze ontoereikende onderzoeksruimte te vullen. Het project combineert ecologische levenscyclusanalyse, participatieve systeemdynamische modellering en ex ante beleidsevaluatie om de relevante sociotechnische systemen rond circulaire kunststoffen en bioplastics te beoordelen.

Financiering

IMR; Chemelot

Partners

Chemelot

Contactinformatie