Modern backhoe ploughing agricultural field
Modern backhoe ploughing agricultural field

Synergizing Sustainability

Dit interactieve onderzoeksproject wil beter begrijpen hoe beleidsvorming voor landbouwontwikkeling in de Sahel leidt tot synergieën, maar ook tot wrijvingen, tegenstellingen en afwegingen tussen verschillende ontwikkelingsdoelen, zoals landbouwontwikkeling, het stimuleren van voedselproductie, en ambities voor het verbeteren van bestuur, gelijkheid en rechtvaardigheid, en duurzame vrede.

Het project richt zich op de complexe interacties en betwistingen tussen diverse belanghebbenden op verschillende niveaus in het beleidsvormingsproces (bijv. EU, bilaterale donoren, nationale ministeries, maatschappelijke organisaties, boerenorganisaties, particuliere sector), waaronder de politiek en de macht van discoursen over begrippen als 'duurzaamheid van de landbouw' en 'vrede'.

Het project is een samenwerking tussen wetenschappers uit conflictstudies, milieubeheer en internationale betrekkingen, en wordt voornamelijk uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker en een PhD-onderzoeker.

Contactinformatie