English dictionary and a map of England
English dictionary and a map of England

Tegengaan van vooroordelen in de beoordeling van sprekers met een buitenlands accent

In dit project onderzoeken we of het mogelijk is om luisteraars minder negatief te laten oordelen over sprekers met een buitenlands accent in het Engels door die luisteraars erop te wijzen dat ze zich in hun beoordeling kunnen laten leiden door vooroordelen.

Onderzoek naar de beoordeling van buitenlandse accenten heeft overtuigend aangetoond dat luisteraars sprekers met een buitenlands accent in het Engels als ‘niet goed te verstaan’ beoordelen en dat ze vaak ook een negatieve houding hebben tegenover dergelijke sprekers. Deze negatieve oordelen komen voor in verschillende contexten, zowel alledaagse interacties als zakelijke contexten en onderwijssituaties. Een buitenlands accent kan meer bepalend zijn dan etniciteit of gender voor hoe sprekers beoordeeld worden en kan leiden tot discriminatie en een lagere waardering van sprekers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de manier waarop studenten oordelen over Nederlandse docenten die onderwijs geven in het Engels.

Er is behoefte aan onderzoek dat nagaat welke maatregelen genomen kunnen worden om de negatieve oordelen over sprekers met een buitenlands accent tegen te gaan. De nadruk zou daarbij moeten liggen op manieren om het oordeel van de luisteraar positief te beïnvloeden. De vraag binnen dit project is of luisteraars hun negatieve oordelen zullen bijstellen als ze bewust worden gemaakt van hun vooroordelen over sprekers met een buitenlands accent in het Engels. 

Financiering

Contactinformatie