The Migration-Class Nexus

Een sociaal-juridisch onderzoek naar het verband tussen klasse en migratiestatus van onderdanen van derde landen in de EU
Tijdsduur
2024 tot 2028
Projectleden
mr. dr. R. van Oers (Ricky) N. Soylu (Nesli) prof. dr. A.B. Terlouw (Ashley) , E. Ahmadi (Ehsan)
Projecttype
Onderzoek

Deze studie heeft als doel de volgende vraag te beantwoorden:

Wat is het verband tussen sociaaleconomische status en legale migratiestatus, en hoe kan dit verband worden verklaard?

Op die manier beantwoordt het aan de roep om klassen te rehabiliteren in de studie van migratie. Het levert een bijdrage aan recente studies die de rol blootleggen die klassen spelen bij het categoriseren van immigranten en hun vermogen om hun kapitaal te gebruiken om door de immigratiewetgeving te navigeren.

Met behulp van juridische en empirische onderzoeksmethoden zal het onderzoek worden uitgevoerd in Nederland en een andere geselecteerde EU-lidstaat en zal het geselecteerde nationaliteiten bestrijken, maar toch een verscheidenheid aan legale migratiestatussen.

Contactinformatie