Tesseltje De Lange en Karen Geertsema op een bankje in het Grotiusgebouw
Tesseltje De Lange en Karen Geertsema op een bankje in het Grotiusgebouw

The Migration Game: Het Europees migratierecht laten leven in casuïstiek

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Het migratierecht is complex. Dat is het op zowel juridisch, maatschappelijk als politiek vlak. Studenten vinden het moeilijk om die verschillende lagen eigen te maken en tussen de niveaus te schakelen. Kan een simulatie studenten helpen in het beter begrijpen van het migratierecht?

Juridisch onderwijs wordt beter en boeiender als de materie voor studenten invoelbaar is. Deze benadering kun je bewerkstelligen aan de hand van educatieve simulatiespellen. The Migration Game is een zo'n onderwijssimulatie. Het biedt studenten de mogelijkheid om in de huid te kruipen van een van de vele juridische rollen die voorkomen in het migratierecht. De toekomstige juristen worden zo uitgedaagd om binnen hun rol kritisch en creatief na te denken.

Gewenste oplossing

Het doel van dit project is om studenten te stimuleren tot kritisch nadenken over het recht. Niet als een statisch gegeven hoeveelheid regels, maar juist als levend instrumentarium om de samenleving vorm te gaan geven. De hoop is dat studenten door The Migration Game leren schakelen tussen verschillende lagen van het recht, waardoor ze vervolgens op een effectievere manier mee kunnen denken over maatschappelijke problematiek.

Plan van aanpak

Het streven is dat The Migration Game in collegejaar 2021/2022 kan worden ingezet in de cursus European & Comparatitive Refugee Law en tijdens een Summerschool in 2022. Om dat waar te maken, wordt eerst een inhoudelijke ontwikkeling van het spelscenario gemaakt aan de hand van de leerdoelen voor studenten. Deze wordt vervolgens omgezet in een simulatie.

Studenten zullen The Migration Game testen, evenals docenten uit andere disciplines en elders in Europa. Na verbetering wordt nogmaals gecontroleerd of het spel aansluit bij de leerdoelen en theorie. Als dat in orde is, dan kan het spel daarna structureel worden gebruikt in het onderwijs.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Dankzij de voucher konden de onderzoekers met succes een Comenius Innovatiebeurs aanvragen voor de verdere uitbouw van het spel.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouders.