Hand met telefoon erin
Hand met telefoon erin

The Understanding Coach

Tijdsduur
1 oktober 2020 tot 31 maart 2022
Projecttype
Onderzoek

Patiënten met geheugenverlies hebben vaak meer steun nodig naarmate hun toestand verergert. Dit project ontwikkelt een meelevende AI-applicatie, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze patiënten.

Nu valt de last van de zorg voor mensen met progressief geheugenverlies nog vaak op familieleden of zorgverleners, die vaak overbelasting ervaren. De onderzoekers willen deze groep ondersteunen door tevens een technologie oplossing te bieden. Deze AI-applicatie neemt de vorm aan van een vriendelijk personage op een tablet, telefoon of ander ‘smart device’. Patiënten kunnen in gesprek gaan met deze sociale chatbot, die probeert een band op te bouwen, discussies aan te moedigen en reminders stuurt. 

Zelfvertrouwen en zelfvoorziening bevorderen

De software – die bestaat uit verschillende samenwerkende AI-algoritmes – kan de spraak van de patiënt interpreteren en daarbij zijn of haar emoties, behoeften en verlangens begrijpen. Deze data wordt vervolgens gecombineerd met sensorgegevens, die automatisch verwerkt en ingezet worden voor gepersonaliseerde antwoorden. Dat levert een boeiende, naturalistische gespreksomgeving op die het zelfvertrouwen en zelfvoorziening van de patiënt bevordert.

Centraal staat dat de software het gedrag en de reacties van het patiënt waarneemt. Het houdt subtiele, maar belangrijke, veranderingen in het cognitieve vermogen in de gaten die een indicatie kunnen zijn dat er meer begeleiding nodig is, en schakelt indien nodig hulp in.

Onderzoekers willen dat familieleden, zorgverleners en artsen de gegevens kunnen raadplegen, ter plekke of op afstand via een applicatie. Hoewel het potentieel van dit soort software bekend is, zijn er nog weinig toepassingen ontwikkeld en getest. De twee zorgverlenende organisaties gaan de digitale tool in de praktijk testen, om feedback van patiënten en personeel te verzamelen.

Financiering

Gefinancierd door ZonMw via haar Innovative Medical Devices Initiative programma

Partners

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.