Onderzoeksprojecten

Resultaat 1 - 20 van 23 resultaten
 • Protestbord Climate Action Now. Afbeelding van Filmbetrachter van Pixabay

  Achieving High-Integrity Voluntary Climate Action (ACHIEVE)

  Het onderzoeksproject ACHIEVE zal zoeken naar mogelijkheden om vrijwillige klimaatmaatregelen geloofwaardiger te maken en op te schalen met als doel wereldwijd een klimaatneutrale (net zero) samenleving te verwezenlijken voor 2050.

 • De Ooijpolder

  Healthy Landscape

  Binnen Healthy Landscape doen we interdisciplinair (actie)onderzoek, waarmee we, samen met partners uit de praktijk, kennis en inzichten verzamelen die nodig zijn om te komen tot een duurzaam, gezond landschap voor plant, mens en dier.

 • Plastic bags in different colours

  Capturing Plastic

  Dit project onderzoekt de manieren waarop plastic de esthetische functie van kunst in het Antropoceen informeert, door een aantal kunstwerken te analyseren die zich specifiek met de plastic crisis bezighouden.

 • Wat is de invloed van kabeltemperatuur op de mogelijke belasting van een kabel?

  Om de invloed van temperatuur (denk aan warmtepompen en airconditioning) op de mogelijke belasting van het elektriciteitsnet te onderzoeken kijken we naar causaliteit in tijdreeksen van belastingsgegevens van het netwerk.

 • Smeltend ijs

  WorldTrans

  WorldTrans gebruikt systeemdynamica en modellering om op transparante wijze inzicht te krijgen in vraagstukken op meerdere niveau's en beleidsvlakken. Het team zal de kloof tussen modellen, deskundigen en gebruikers proberen te overbruggen.

 • Lamp met hand

  JUST-PREPARE

  Het onderzoeksproject onderzoekt de sociale, technische en maatschappelijke dimensies van een rechtvaardige en effectieve energietransitie, van op koolstof gebaseerde naar hernieuwbare energiepraktijken.

 • 2 wooden dices are thrown on the boardgames

  Bordspel Energiek

  Het bordspel Energiek is ontwikkeld door onderzoekers van de Radboud Universiteit en leert spelers meer over de energietransitie in Nederland. Energiek richt zich op bedrijven, scholieren en het brede publiek.

 • climate protest with someone holding a sign reading 'there is no planet B'

  Je bent nodig

  Dit project streeft ernaar om een nieuwe, universiteitsbrede benadering van Hoger Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling (HESD) te ontwerpen en te creëren in samenwerking met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

 • Natuur in Nederland

  KLIMAP

  Het doel van het project is het ontwikkelen van tastbare manieren om over te schakelen op klimaatbestendig beheer van bodem en water binnen de landbouw en natuurgebieden in de zandgebieden van Nederland.

 • Landbouwgrond

  Securing Tenure, Sustainable Peace?

  In conflictsituaties wordt de grondbezitzekerheid voor kleine boeren van essentieel belang geacht om lokale grondgeschillen te voorkomen en de vrede te bewaren, het herstel van de bestaansmiddelen op het platteland mogelijk te maken en meer.

 • fontein project foto

  BENIGN: BluE and greeN Infrastructure desiGned to beat the urbaN heat

  BENIGN wil onderzoeken hoe blauwe en groene infrastructuur in stedelijke gebieden kan worden ingezet om gezonde leefomstandigheden te creëren.

 • Sociale woningbouw

  Complexity and Uncertainty in Circular Closed Loop Supply Chains - Case studies

  Dit deelproject maakt deel uit van een groter project dat gericht is op 3 casestudies op het gebied van gesloten-luslogistiek die gericht zijn op het stimuleren van capaciteitsontwikkeling en de overgang naar een gesloten-lus logistiek.

 • Groene gevel gebouw

  INSpECT: INfrastructure interdependencies in Sustainable and inclusivE CiTies

  INSpECT zal onderlinge afhankelijkheden onderzoeken om een meer geïntegreerde benadering van strategische investeringen in de transformatie van stadswijken mogelijk te maken.

 • Kantoor in gebouw

  Open Strategizing for Infrastructures in Transition (PRONTO)

  PRONTO onderzoekt welke praktijken van open strategieën worden toegepast door infrastructuuragentschappen en ontwikkelt bestuurs- en modelbenaderingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van sectoroverschrijdende infrastructuurstrategieën.

 • Plastic flesjes

  Sustainable plastics

  We combineren ecologische levenscyclusanalyse, participatieve systeemdynamische modellering en ex ante beleidsevaluatie om de relevante sociotechnische systemen rond circulaire kunststoffen en bioplastics te beoordelen.

 • Close-up van grassprieten

  Calcium Looping To Capture Co2 From Industrial Processes By 2030 (CaLby2030)

  CaLby2030 richt zich op TRL6-demonstratie van zijn baanbrekende Calcium Looping (CaL) CO2-opvangsystemen die gebruik maken van de beproefde Circulating Fluidised Bed (CFB)-technologie tot een niveau dat klaar is voor grootschalige ing per 2030.

 • On the Move: Transition towards Sustainable Mobility

  On the Move: Transition towards Sustainable Mobility

  De negatieve effecten van ruimtelijke mobiliteit creëren een sterke druk om over te stappen op een duurzamer mobiliteitssysteem. Dit vraagt om trendbrede veranderingsstrategieën. Binnen dit project wordt gewerkt middels vijf deelprojecten.

 • Duin met sterke soortenrijke grasbekleding

  Future Dikes

  In het innovatieproject Future Dikes ontwikkelt een consortium van partijen een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

 • National Individual floating Transport Infrastructure (NIFTI)

  National Individual Floating Transport Infrastructure (NIfTI)

  In het project 'National Individual floating Transport Infrastructure (NIfTI)' bestuderen onderzoekers de haalbaarheid van een radicaal nieuwe vorm van transport waarbij een individuele module wordt aangedreven door magneten in het wegdek.

 • Living Lab Ooijpolder

  Living Lab Ooijpolder

  In de Ooijpolder in Gelderland is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van biodiversiteitsherstel. In het Living Lab wordt onderzocht hoe de bestaande pilots en initiatieven de biodiversiteit in de Ooijpolder hebben verbeterd.