Portretfoto Jan van Riswick
Portretfoto Jan van Riswick

Traagheid ervaren met een VR-game

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Het basisconcept kracht wordt vaak moeilijk begrepen. Zelfs natuurkundestudenten ondervinden soms nog hinder van preconcepten. Kan Virtual Reality bijdragen aan een beter begrip van het concept ‘kracht’? 

Fysieke ervaringen leveren sensomotorische prikkels die op lange termijn een bijdrage kunnen leveren aan het aanleren van nieuwe kennis. Het is voor het begrip van het krachtconcept van belang dat studenten het verschil ervaren tussen situaties met en zonder externe krachten zoals zwaartekracht en wrijvingskracht. Deze situatie is op aarde moeilijk te realiseren.

Gewenste oplossing

Jan van Riswick stelt dat dit door middel van een VR-omgeving daarentegen op aarde wel mogelijk kan worden gemaakt. Zijn bedoeling is dat door middel van dit voucherproject  bij zijn studenten een conceptuele verandering met betrekking tot het robuuste misconcept ‘kracht is evenredig met snelheid’ kan worden bewerkstelligd. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat een VR-spel veelbelovend is om begrip van de concepten kracht en traagheid te verbeteren. Het spel ondersteunt het idee dat kracht een (inter)actie is.

Plan van aanpak

Om het nieuwe perspectief op kracht bij studenten te bewerkstelligen, gaat Van Riswick het VR-spel ‘Newton’s Firs VR-Experience' inzetten in zijn onderwijs. Door middel hiervan kunnen studenten spelenderwijs het effect van kracht op aarde en in de ruimte ervaren. Het spel kan ook worden uitgeleend aan docenten in het voortgezet onderwijs ter bevordering van het begrip van kracht bij middelbare scholieren. 

Wanneer het VR-spel is geïmplementeerd in het onderwijs, verrichten studenten van de opleiding Science Education en de Radboud Docenten Academie vakdidactisch onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van preconcepten, conceptual change en embodied learning

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.