Transdiagnostische ontwijking bij de behandeling van angststoornissen en depressie

Tijdsduur
1 september 2019 tot 31 december 2024
Projectleden
J. Klein Breteler (Joppe) , prof. dr. J. Spijker (Jan) prof. dr. G.J. Hendriks (Gert Jan) , dr. N. Ikani (co-promotor) , dr. W. Burke (co-promotor)
Projecttype
Onderzoek

Angststoornissen en depressiestoornissen zijn zeer comorbide stoornissen, waarbij vrijwel de helft van de patiënten lijdt aan zowel een angst- als een depressiestoornis. Echter, huidige protocollen voor angststoornissen en depressie bieden onspecifieke suggesties voor hoe om te gaan met comorbiditeit bij gebruik van psychologische behandelingen. Daarom is het belangrijk te focussen op transdiagnostische factoren - processen die gedeeld worden door verschillende stoornissen en relevant zijn voor de ontwikkeling en het onderhoud bij verschillende stoornissen - en processen vast te stellen die angststoornissen en depressie met elkaar gemeen hebben, in plaats van hoe ze van elkaar verschillen.

Onderzoek suggereert dat ontwijking een belangrijk transdiagnostisch proces zou kunnen zijn van zowel angststoornissen als depressie: Ontwijking van aversieve prikkels (zoals gedachten, emoties, sensaties, situaties) lijdt tot kortetermijnverlichting voor het individu, maar behoudt langetermijnsymptomen, wat vaak lijdt tot verdere achteruitgang van symptomen. Ons project streeft ernaar te onderzoeken hoe verschillende typen van ontwijking relateren aan comorbide angststoornissen en depressie in een klinische onderzoeksgroep, en de bijdrage aan het onderhoud van deze stoornissen te testen. Dus, we willen een basis leggen door het identificeren van potentiële doelen voor aanvullende behandelingen en het bijdragen aan specifiekere en gepersonaliseerde interventies voor individuen met comorbide angst en depressie.

Contactinformatie