Urban city
Urban city

Transgressing ‘good’ cities

Decolonising city narratives for just urban futures
Tijdsduur
2022 tot 2024
Projectleden
dr. T. Saharan (Tara) , Lakshmi Priya Rajendran (UCL) , Ellie Cosgrave (UCL) , Jyotirmaya Tripathy (IITM)
Projecttype
Onderzoek

Door dominante eurocentrische visies op wat een goede stad is in twijfel te trekken, pleit dit interdisciplinaire project voor een rechtvaardige stedelijke toekomst. Via een postkoloniale stadsstudie in India zal het project de implicaties onderzoeken van de koloniale erfenis bij het (her)definiëren van de ervaring van mensen en hun betrokkenheid bij de openbare ruimte. Met een decoloniale lens willen we alternatieve stadsbeelden ontwikkelen die gebaseerd zijn op de plaatsverhalen van de bewoners in relatie tot lokaal erfgoed, cultuur en waarden. De bevindingen willen de manier veranderen waarop we stadsontwikkeling herstructureren om een duurzame, inclusieve en rechtvaardige stedelijke toekomst te bereiken. Het project zal een verscheidenheid aan resultaten opleveren die ertoe bijdragen dat burgers, academici, praktijkmensen en beleidsmakers een nieuwe kijk krijgen op wat een goede stad is. De resultaten omvatten een interactieve digitale story map, een virtueel Decolonial Collaboratorium -DeCoLab voor onderzoek, onderwijs en capaciteitsopbouw, een tweetalig witboek, een krantenartikel en academische resultaten.

Financiering

The British Academy

Partners

- University College London, Faculty of the Built Environment

- Radboud University, Nijmegen School of Management

- Indian Institute of Technology Madras

Contactinformatie

Contactpersoon