Jongen met armen over elkaar. Achter hem staan sterke armen achter de muur getekend.
Jongen met armen over elkaar. Achter hem staan sterke armen achter de muur getekend.

Tussen wal en schip

De speciale onderwijsbehoeften van dubbel bijzondere leerlingen

Leren en jezelf ontwikkelen is voor begaafde leerlingen niet altijd vanzelfsprekend. Sommige leerlingen laten naast hun hoge cognitieve capaciteiten (talenten) namelijk ook kenmerken zien van een leer-, ontwikkelings- en/of gedragsprobleem (uitdagingen). Doorgaans noemen we deze leerlingen (vermoedelijk) dubbel bijzonder.

Beschrijving van het project

Dit onderzoeksproject richtte zich op deze (vermoedelijk) dubbel bijzondere leerling. Er is namelijk nog weinig bekend over (vermoedelijk) dubbel bijzondere leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften. Zowel in de wetenschap als in de praktijk is er behoefte aan meer inzichten in het herkennen van dubbel bijzondere leerlingen, het afstemmen op hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en het daarop aanpassen van het onderwijsaanbod. Het onderzoeksproject genaamd “Tussen wal en schip” heeft in de afgelopen drie jaar geprobeerd hieraan bij te dragen. Het onderzoek bestond uit de volgende drie fasen.

Fase 1: Stand van zaken

Door middel van vragenlijsten, interviews en dossieranalyses hebben wij de huidige stand van zaken in kaart gebracht rondom het herkennen van, afstemmen op en aanpassen van het onderwijsaanbod binnen de aan dit onderzoek deelnemende organisaties.

Fase 2: Ontwikkelplannen

Aan de hand van deze resultaten formuleerden wij een vijftal componenten waar op ingezet kon worden bij het vormgeven van verdere ontwikkelingen. In samenwerking werd voor iedere deelnemende organisatie een ontwikkelplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Fase 3: Algemene beschrijvingen en adviezen

Na de evaluatie bepaalden de deelnemende organisaties hun toekomstplannen. Uiteindelijk volgen uit dit onderzoek algemene beschrijvingen en adviezen om het onderwijs zo goed mogelijk te leren afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van dubbel bijzondere leerlingen.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de belangrijkste inzichten en bevindingen uit dit onderzoeksproject? Download dan onderstaand de brochure of klik hier voor onze publicaties. 

Brochure

Symposium

Financiering

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (projectnummer: 40.5.19630.027).

Partners

Contactinformatie