Een groep diverse mensen staan voor een schoolbord. Hun rug is naar de camera gekeerd.

Veiligheid onder artsen als basis voor diversere geneeskunde

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2022
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding 

Sekse en gender zijn van grote invloed op de toegang tot gezondheidszorg, behandelingen en de algemene staat van de volksgezondheid. Toch worden deze factoren in biomedische onderwijsprogramma’s nog altijd verwaarloosd. Hoe kan een veilige sfeer in het onderwijs bijdragen aan de implementatie van sekse- en gendergerelateerde onderwerpen in biomedische curricula? 

Het opnemen van sekse- en gendersensitieve thema’s in het onderwijs voor geneeskundestudenten vereist een geheel nieuwe benadering als het gaat om het ondersteunen van studenten in het ontwikkelen van kritische, zelf-reflectieve en empathische vaardigheden rondom die thema’s. 

Uit eerder onderzoek onder studenten is namelijk gebleken dat er een expliciete behoefte aan veiligheid bestaat als het gaat om het bespreken van sekse- en gendergerelateerde onderwerpen in de geneeskunde. De huidige manier van onderwijs geven faciliteert het gevoel van veiligheid echter onvoldoende. 

Het doel van dit voucherproject is het ontwikkelen van een transformatieve onderwijsstrategie waar geneeskundestudenten in een veilige omgeving kunnen leren over psychosociale vraagstukken als sekse- en gendersensitieve geneeskunde. Die strategie is gebaseerd op theorie, maar gericht op de praktijk waarin ook de eigen ervaringen en positie van studenten een rol spelen. 

Aanpak binnen het project 

Om te verkennen welke rol kan worden toegewezen aan de factor veiligheid binnen een transformatieve onderwijssetting, organiseert Sabine Oertelt-Prigione een weeklange Summer School voor artsen, onderzoekers en ondernemers uit verschillende landen. Tijdens deze week wordt geobserveerd en onderzocht hoe ideeën rondom veiligheid voor medicus en patiënt worden gevormd. Er worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt om de workshops en groeps- en zelfreflecties vorm te geven. Participanten worden geobserveerd en geïnterviewd. Ook worden focusgroepen en creatieve interventies ingezet. Aan de hand hiervan kan de basis worden gelegd voor de transformatieve onderwijsstrategie.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dat voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder.