Veranderend toezicht: de taak en de rol van de president-commissaris

De voorzitter van de raad van commissarissen vervult een spilfunctie binnen het toezicht van vennootschappen. Hij draagt zorg voor het goed functioneren van de raad en geeft mede inhoud aan de strategie. Ook is de voorzitter het aanspreekpunt voor het functioneren van bestuurders en commissarissen. Hij is tevens een klankbord voor de CEO. Tot slot zit hij de algemene vergadering van aandeelhouders voor. Boek 2 BW bevat geen specifieke voorschriften over de voorzitter van de raad van commissarissen. Uit de Corporate Governance Code is wel het een en ander af te leiden, maar een compleet beeld geeft de Code niet. In de bundel ‘Veranderend toezicht: de taak en de rol van de president-commissaris’ worden de taak, de rol en het functioneren van de voorzitter van de raad van commissarissen vanuit zowel een positiefrechtelijke invalshoek als een gedragsinvalshoek besproken.

Contactinformatie