Portretfoto Ellemieke Rasenberg
Portretfoto Ellemieke Rasenberg

Verbetering van communicatieve vaardigheden van geneeskundestudenten

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projectleden
Ellemieke Rasenberg
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Studenten Geneeskunde die bezig zijn met hun coassistentschap geven aan dat ze voldoende feedback krijgen op hun handelen omtrent medisch inhoudelijke vraagstukken. Ze stellen daarentegen zelden feedback te ontvangen op hun communicatieve vaardigheden. Kan een systeem van video-opnames en peerfeedback studenten helpen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden?

Het is bekend dat het noodzakelijk is om het aanleren van communicatieve vaardigheden te continueren op de werkplek, omdat deze vaardigheden anders weer verdwijnen. (van Dalen et al, 2002, Mazmanianet et al., 2009). De transfer van vaardigheden van “klas naar werkplek” verloopt immers niet vanzelfsprekend.

Gewenste oplossing

Op dit moment gebruiken geneeskundestudenten aan de Radboud Universiteit een videofeedbacksysteem om bij elk coschap een contactmoment met een patiënt op te nemen. De opnames kunnen vervolgens met feedbackvragen van de student zelf digitaal gedeeld worden met peers, docenten en opleiders.

Het doel van Ellemieke Rasenberg is om het opnemen en digitaal bespreken van consulten van studenten met patiënten aan de hand van een videofeedbacksysteem verder te onderzoeken. Ze wil achterhalen of dit een aanvulling is op het huidige onderwijs in communicatie- en consultvaardigheden in de master Geneeskunde.

Plan van aanpak

Zestig studenten die het coschap Interne Geneeskunde hebben afgerond, worden benaderd met de vraag of zij deel willen nemen aan het onderzoek. Aan de studenten wordt gevraagd of zij hun feedback op de gesprekken van medestudenten ter beschikking willen stellen voor het onderzoek. Op deze manier kan Ellemieke onderzoeken op welke manier studenten het annotatiesysteem gebruiken.

Daarnaast onderzoekt zij op welke manier de studenten zelf het videofeedbacksysteem ervaren. Dat zal worden bevraagd tijdens focusgroepsessies, waarbij gebruik wordt gemaakt van semigestructureerde vragenlijsten.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met de voucherprojecthouder, Ellemieke Rasenberg, via ellemieke.rasenberg@radboudumc.nl.