Verkenning van de dynamische relaties tussen vroege cognitieve, numerieke en geletterde ontwikkeling

Een longitudinale studie van kleuterklas tot groep 4
Tijdsduur
1 oktober 2021 tot 31 oktober 2025
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Behavioural Science Institute

De ontwikkeling van vroege reken- en leesvaardigheid en de relatie tot 'algemene' cognitieve ontwikkeling is in recente jaren een veelvuldig onderzocht onderwerp. Echter, een duidelijk kader van de relaties tussen deze ontwikkelingsdomeinen in de vroege kindertijd is nog altijd gebrekkig. In dit project voeren we een longitudinaal onderzoek uit rondom de vroege cognitieve, numerieke en geletterde ontwikkeling in de periode van de kleuterklas tot en met groep 4 van het primair onderwijs met een steekproef van kinderen (n = 220). Ons doel is erachter te komen hoe onderliggende factoren ervoor zorgen dat kinderen verschillende leerverlopen kennen. Daarnaast wordt gekeken naar voorspellende factoren (bijv. activiteiten en verawchtingen van ouders) om erachter te komen wat de rol van verschillende omgevinsfactoren is in de ontwikkelingsdynamiek van het kind.

Contactinformatie

bob.kapteijns@ru.nl