Vermeerderen waarde van digitaal zelf-monitoren voor multiple sclerosis

Tijdsduur
1 mei 2018 tot 1 december 2023
Projectleden
dr. L. Krabbenborg (Lotte) prof. dr. T.M. Heskes (Tom) , Joep Killestein (VUMC)
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Institute for Science in Society

Dit interdisciplinaire project, waar data scientists, neurologen, social wetenschappers en databedrijf MS Sherpa aan meewerken, streeft ernaar een smartphone applicatie te ontwikkelen en evalueren die mensen met MS voorziet van gepersonaliseerde leefstijlinformatie (inzicht, educatie en advies) gebaseerd op data verzameld door zelf-monitoren van de patiënt. Voortbordurend op een socio-constructivistische aanpak van wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, en door het gebruik van kwalitatieve empirische onderzoeksmethoden, streeft het Institute of Science in Society ernaar vast te stellen waarom, hoe en wanneer patiënten en verzorgers (geen) gebruik maken van deze nieuwe digitale zelf-monitorapparaten, en te analyseren hoe deze nieuwe technologieën het dagelijks leven en de werkervaringen van de gebruikers veranderen (bijv. omtrent nieuwe of veranderende verantwoordelijkheden, rollen en waarden).

 

Resultaten

Karine Wendrich, Pim van Oirschot, Marijn Martens, Marco Heerings, Peter Joseph Jongen, Lotte Krabbenborg (2019) Towards digital self-monitoring of Multiple Sclerosis (MS): investigating first experiences, needs and wishes of people with MS. International Journal of MS Care, p. 282-291, https://doi.org/10.7224/1537-2073.2018-083

Wendrich, K. & Krabbenborg, L (2022) Digital self-monitoring of multiple sclerosis (MS): an interview study with Dutch healthcare providers on the expected new configuration of roles and responsibilities. JMIR: mHealth & uHealth.  http://dx.doi.org/10.2196/30224

Financiering

NWO

Partners

Radboud Universiteit, VUMC, MS Sherpa, MS Fonds

Contactinformatie