Verzekerd van Toezicht

Tijdsduur
2022
Projectleden
mr. A.J.A.D. van den Hurk
Projecttype
Onderzoek

In ‘Verzekerd van Toezicht’ worden alle aspecten uit de Wet op het financieel toezicht die voor verzekeraars van belang zijn besproken. De laatste druk van het boek, bewerkt door G.R. Boshuizen en B.H. Jager, dateert uit 2010. De ontwikkelingen ten aanzien van het toezicht sindsdien en de inwerkingtreding van Solvency II per 1 januari 2016 zijn aanleiding voor een actualisering van het werk in de vorm van een derde druk, die in de loop van 2022 zal verschijnen.

Contactinformatie

mr. A.J.A.D. van den Hurk