Kinderen spelen volleyball
Kinderen spelen volleyball

VMBO Sportlab

Hoe krijg je jongeren in het vmbo blijvend aan het sporten en bewegen?
Tijdsduur
1 september 2022 tot 1 september 2025
Projecttype
Onderzoek

Onderzoekers voeren samen met jongeren en praktijkprofessionals praktijkgericht en behoeftegestuurd onderzoek uit naar hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam vergroot kan worden. Zo wordt gestimuleerd dat ze ook op latere leeftijd actief blijven. De bedoeling is dat de oplossingen vooral vanuit de jongeren zelf komen. Dit project levert kennis op over de succesvolle toepassing van een beweeg- en sportaanpak in de praktijk voor de doelgroep van de 12 tot 16- jarigen.

Ook geeft het project informatie over het ontwikkelen van een effectief activiteitenaanbod, dat recht doet aan de diversiteit binnen de doelgroep. Naast het in kaart brengen van welke aspecten van bestaande initiatieven werken, worden ook de motivaties van de leerlingen en verschillen in context, bijvoorbeeld tussen stad en dorp, onderzocht.

Gezamenlijke denksessies leveren frisse ideeën op

Vele bestaande initiatieven zoeken de oplossing niet primair bij de jongeren zelf, zegt hoofdonderzoeker prof. dr. Bert Steenbergen, hoogleraar Perception and action problems. Daarom nam hij deel aan een door ZonMw georganiseerde speciale denksessie, een zogenaamde ‘Sandpit’, die vorig jaar plaatsvond. De denktank bestond uit een groep van 25 onderzoekers, praktijkprofessionals en vmbo-leerlingen waarin de jongeren centraal stonden. Het tijdens deze sessie geformuleerde conceptplan is uitgewerkt tot een uitgebreid programma dat door ZonMw gehonoreerd is.

Financiering

Partners

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.