Astronaut in Tesla car in space
Astronaut in Tesla car in space

Voor Toekomstige Generaties

Visies van platforms op de mensheid, natuur en de rol van technologie in de klimaatcrisis
Tijdsduur
1 september 2020 tot 1 augustus 2024
Projecttype
Onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats op het kruispunt van twee mondiale ontwikkelingen van onze tijd: de klimaatcrisis en de platformisering van de samenleving. Het onderzoek ontwikkelt een kader om de rol van digitale platforms - geëxploiteerd door grote techbedrijven - te begrijpen als vormende actoren in ons denken over het klimaat. Ondanks hun associatie met virtualiteit bestaan digitale platforms uit fysieke infrastructuren die veel energie verbruiken en sterk afhankelijk zijn van grondstoffen zoals conflictmineralen. Het onderzoek kijkt naar het bredere discours over de rol van technologie in de klimaatcrisis - het tech-on-climate discours - en wil de ideologische onderbouwing van dit discours beter begrijpen. Centraal in het onderzoek staat een tekstuele en visuele analyse van duurzaamheidsrapporten, commerciële video's, webpagina's en keynotes van technologiebedrijven.

Binnen het tech-on-climate discours erkennen bedrijven als Google, Amazon en Apple de klimaatcrisis en de verantwoordelijkheid om op te treden, maar zij doen dit door een optimistische visie op economische groei, planetaire controle en de toekomst van de mensheid te presenteren. Dit discours berust op bepaalde retorische strategieën die benadrukken hoe technologische hulpmiddelen 'anderen' kunnen helpen duurzamer te worden en de nadruk leggen op langetermijnoplossingen zoals ruimtekolonisatie (o.a. gepromoot door Elon Musk en Jeff Bezos). Het onderzoek plaatst deze tendensen in een historisch perspectief en brengt ze in verband met romantische visies op de natuur en het techno-optimistisch inherent verbonden met Silicon Valley. Ten slotte verkent het onderzoek hoe ecologische kritieken op digitale technologieën, bijvoorbeeld ontwikkeld in kunstwerken, kunnen helpen bij het ontwikkelen van een nieuw begrip van het begrip 'platform-ecosysteem', dat de ingewikkelde relaties tussen mens, technologie en ecologie erkent. Kortom, het doel van het onderzoek is te begrijpen hoe digitale platforms het debat over de klimaatcrisis vormgeven en om andere verhalen en perspectieven te belichten die deze techno-optimistische visie ter discussie stellen.

Financiering

European Research Council (onderdeel van ERC project Platform Discourses onder leiding van Dr. Niels Niessen)

Contactinformatie

Contactpersoon