Black-and-white photo of a maid pushing an old-fashioned vacuum cleaner in a bourgeois sitting room (1905). digitaltmuseum.org
Black-and-white photo of a maid pushing an old-fashioned vacuum cleaner in a bourgeois sitting room (1905). digitaltmuseum.org

Waste Not, Want Not

Hoe Victoriaanse technowetenschappelijke discoursen over afval het huis binnendrongen

Vuil en afval vulden de Victoriaanse verbeelding en het leven. De stijgende mate van verstedelijking en industrialisatie zorgde ervoor dat Victoriaanse steden worstelden met de grimmige sanitaire gevolgen van overbevolking en verouderde infrastructuur; ook de bevolkingsdruk bedreigde het vermogen van Groot-Brittannië om in de behoeften van zijn burgers te voorzien. Het antwoord op deze problemen werd steeds meer gevonden in afvalbeheer: productief omgaan met afval zou, zo werd gedacht, het gevaar van voedselschaarste voorkomen, ziekten bestrijden, de moraal verbeteren en de armen hervormen. Deze ideeën, die sociale en technowetenschappelijke zorgen over de negatieve invloeden van afval – en het potentieel ervan – combineerden, vormden een netwerk van discussies door en voor mannen uit de middenklasse.

Dit project verlegt de focus weg van het publieke domein waar sanitaire hervormers zich mee bezighielden naar het huis van de middenklasse als een domein waarover wordt gedacht als een comfortabel, veilig en schoon terugtrekken uit een vijandige wereld. Maar wat was er nodig om de status van het huis te behouden als ruimte vrij van het dreigende afval dat de straten en rivieren vervuilt? Dit project heeft tot doel te begrijpen hoe de technische en wetenschappelijke discoursen van medici, chemici, artsen en politieke economen de handleidingen voor huishoudelijk beheer, kookboeken en ander instructiemateriaal rond huishoudelijke taken binnensijpelden en gendergerelateerde huishoudelijke praktijken op het gebied van afvalbeheer informeerden.

Het centrale doel van het project is om het middenklassehuis te positioneren als een ander front waarlangs de Victoriaanse oorlog tegen afval en vuil zich afspeelde. Het identificeren van het particuliere huishouden als een belangrijke spil in afvalbeheer – niet alleen praktisch, maar ook conceptueel – zal ons begrip van de geschiedenis van afval verbeteren en bijdragen aan het veld van de milieugeschiedenis.

Contactinformatie

angel.perazzetta@ru.nl