Wat is de invloed van kabeltemperatuur op de mogelijke belasting van een kabel?

AI & Data Science

Dit onderzoek gaat over wat de invloed van kabeltemperatuur is (denk aan warmtepompen en airconditioning) op de mogelijke belasting van het elektriciteitsnet. Yuliya Shapovalova en Jacco Heres zijn al aan het kijken naar causaliteit als het gaat om tijdseries in kabelbelastingdata in het netwerk. Het eerste resultaat werd behaald via de Granger-causaliteit. Het liet zien dat er een invloed is, maar de causaliteit is nog niet sterk genoeg om het te gebruiken voor inschattingen. Yuliya en Jacco willen nog verder onderzoek doen op dit onderwerp via studenten of PhD project gaan kijken naar toevoeging van Bayesiaanse netwerken en structuur modellen.

Meer weten? Neem contact op met Jacco Heres (Alliander).

Resultaten

Een link tussen temperatuur en mogelijke kabelbelasting is aangetoond, maar is nog niet voldoende sterk om het te gebruiken in inschatting.

Financiering