Werkdruk in de rechtspraak

Strategieën van strafrechters en vreemdelingenrechters om met werkdruk om te gaan
Tijdsduur
2020 tot 2025
Projecttype
Onderzoek

Al meer dan een decennium klinken vanuit de rechtspraak signalen dat de werkdruk te hoog is. Rechters stellen dat daardoor de kwaliteit van de rechtspraak onder druk komt te staan. Hoewel een en ander bekend is over de factoren die bijdragen aan werkdruk bij rechters, is op basis van bestaand onderzoek niet duidelijk op welke manieren rechters met een hoge werkdruk omgaan. Dit onderzoek brengt op basis van empirische data in kaart welke strategieën strafrechters en vreemdelingenrechters gebruiken als zij zich geconfronteerd zien met een hoge werkdruk. Die strategieën worden geplaatst binnen een breder sociaalwetenschappelijk theoretisch kader over hoe mensen, rechters in het bijzonder, omgaan met werkdruk. Ook volgt een normatieve analyse van de strategieën vanuit beroepsnormen voor rechters, neergelegd in documenten als de Professionele standaarden per rechtsgebied en de rechterscode van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Het onderzoek heeft tot doel om de kwaliteitszorgen van rechters te beoordelen en om bij te dragen aan de sociaalwetenschappelijke theorievorming over (omgaan met) werkdruk.

Contactinformatie

Contactpersoon