Afbeelding bij project Werken onder druk? Professionele identiteitsspanningen van leraren gedurende hun loopbaan: impact op burnout en welzijn
Afbeelding bij project Werken onder druk? Professionele identiteitsspanningen van leraren gedurende hun loopbaan: impact op burnout en welzijn

Werken onder druk?

Professionele identiteitsspanningen van leraren gedurende hun loopbaan: impact op burnout en welzijn

Kwaliteit van onderwijs is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van leraren. Het is algemeen bekend dat het lerarentekort deels wordt veroorzaakt door uitval van startende leraren en door burnout van ervaren leraren, zowel in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit project benadert dit probleem door het verkennen van de korte- (bijvoorbeeld stress en coping) en lange termijn (burnout en welzijn) impact van professionele identiteitsspanningen, bij zowel beginnende- als ervaren leraren in het po, vo en mbo.

Een postdoc project onderzoekt deze impact longitudinaal, waarbij kwantitatieve en kwalitatieve gegevens gecombineerd worden, en kijkt specifiek naar leraren die uit het onderwijs stappen (‘stoppers’) en die van baan wisselen binnen het onderwijs (‘hoppers’). Een AiO-project test de effecten van twee interventieprogramma’s op het verhogen van welzijn en verminderen van burnout: een ‘passie voor onderwijs-week’ voor ervaren leraren en een ‘appreciatieweek’ voor startende leraren. Deze twee interventies zijn gebaseerd op positief psychologische en internationaal bekende positieve-activiteitstheorie en de ‘gratitude-theory’ (waarderingstheorie). Tevens omvat dit AiO-project een casestudie om de gevonden effecten te verklaren.

Dit project is wetenschappelijk relevant vanwege het onderscheid tussen korte termijn impact en lange termijn impact van professionele identiteitsspanningen, en hoe dit zich ontwikkelt over tijd en verschilt per context. Het begrijpen van dergelijke mechanismen en het bevorderen van welzijn en het reduceren van burnout met gerichte interventies voor startende als ervaren docenten in zowel het po, vo als mbo draagt bij aan het vergroten van onderwijskwaliteit.

Financiering

Contactinformatie

Contactpersoon