Vossen in het bos bij de Radboud Universiteit
Vossen in het bos bij de Radboud Universiteit

WildlifeNL

The Dutch Wildlife Comeback: Dynamic Co-management of Human-Wildlife Interactions in the Netherlands
Tijdsduur
2023 tot 2030
Projectleden
prof. dr. M.N.C. Aarts (Noelle) dr. J.G. van den Born (Riyan) , dr. M.A.M. Drenthen (Martin) , Koen Beumer (Utrecht University) , Joris Cromsigt (Swedish University of Agricultural Sciences) , dr. Sabrina Dressel (Wageningen University and Research) , dr. Ine Dorresteijn (Utrecht University) , Bas Michielsen (Fontys Hogeschool) , Simona Orzan (Fontys Hogeschool) , Karin Rebel (Utrecht University) , Britta Ricker (Utrecht University) , Hens Runhaar (Utrecht University & Wageningen University and Research) , Gerard Schouten (Fontys Hogeschool) , Wouter Sluis-Thiescheffer (HAN) , Remco Veltkamp (Utrecht University) , Joost Vervoort (Utrecht University) , Martin Wassen (Utrecht University)
Projecttype
Onderzoek

WildlifeNL is een onderzoeksproject dat zich bezighoudt met de zoektocht naar nieuwe vormen van wildbeheer. Wilde dieren zoals een wild zwijn, wisent en wolf keren op grote schaal terug in Nederland. Deze ontwikkeling leidt tot allerlei spanningen tussen mensen en dieren en dat vraagt om een vernieuwing van het wildbeheer. In een dichtbevolkt land als Nederland vinden voortdurend ontmoetingen plaats tussen mensen en in het wild levende dieren, bewust en vaker nog onbewust. Deze ontmoetingen zijn een vorm van communicatie tussen soorten die door het huidige wildbeheer vaak wordt genegeerd doordat daarin de nadruk ligt op het beheer van de aantallen wilde dieren.

WildlifeNL ziet de mens als een integraal onderdeel van de natuur en erkent hoe de communicatie tussen wilde dieren en mensen medebepalend is voor hoe ze met elkaar omgaan. Vanuit dit perspectief willen wij een nieuwe aanpak ontwikkelen voor wildbeheer, waarin de nieuwste inzichten uit de sociale wetenschap, filosofie, ecologie en techniek worden gecombineerd.

Samen met betrokkenen gaan we nieuwe technologieën, bestuursinstrumenten en communicatie-strategieën ontwikkelen en in Living Labs testen, met als doel het gedrag van wilde dieren én mensen zo te beïnvloeden dat een conflictarme co-existentie van mens en wild mogelijk wordt. Daarmee draagt WildlifeNL bij aan de zoektocht naar een natuurinclusieve maatschappij waarin mensen en wilde dieren duurzaam met elkaar kunnen samenleven. WildlifeNL wordt uitgevoerd door een groot consortium van onderzoekers en verschillende maatschappelijke partners.

Voor meer informatie bekijk de website van WildlifeNL.

Financiering

Partners

Universiteit Utrecht, SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Wageningen University and Research, Fontys Hogeschool, HAN, BIJ12, PWN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ARK natuurontwikkeling, LTO, KNJV, Regionaal Landschap Kempen Maasland, Smartparks, Crossbill Guides en Fantazm.

Contactinformatie

Voor meer informatie, neem contact op met een van de projectleiders: Ine Dorresteijn (Utrecht University), Joris Cromsigt (Swedish University of Agricultural Sciences), Gerard Schouten (Fontys Hogeschool) of Martin Drenthen (Radboud Universiteit)