Smeltend ijs
Smeltend ijs

WorldTrans

Tijdsduur
1 december 2022 tot 31 december 2026
Projecttype
Onderzoek

De beste manieren vinden om de klimaatverandering aan te pakken is een van de belangrijkste uitdagingen voor beleidsmakers, zowel vandaag als in de komende decennia. Om deze beslissingen te onderbouwen, hebben wetenschappers en economen een reeks instrumenten ontwikkeld die bekend staan als "geïntegreerde beoordelingsmodellen" (IAM's).

Wat zijn IAM's?

IAM's (Identity and Access Management) zijn ontworpen om te beoordelen hoe keuzes inzake economische en maatschappelijke ontwikkeling elkaar en de natuurlijke wereld beïnvloeden, met inbegrip van klimaatverandering. De huidige IAM's worden gebruikt om inzicht te krijgen in vragen over verschillende opties voor klimaatmitigatie en -adaptatie, met specifieke economische of technologische aannames. Zij kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om vragen te beantwoorden over hoe de wereld meer dan 1,5°C opwarming van de aarde kan vermijden "tegen de laagste kosten", of "zonder gebruik van kernenergie".

Verbetering 'state-of-the-art' IAM's

De EU heeft de onderzoeksgemeenschap in 2022 uitgedaagd om "de state-of-the-art van de IAM's te verbeteren door de bestaande zwakke punten en het gebrek aan/beperkte vermogen van de huidige generatie modellen aan te pakken, teneinde een robuuste, geloofwaardige en transparante feitenbasis te verschaffen ter ondersteuning van het ontwerp en de evaluatie van mitigatiebeleid op meerdere schalen (mondiaal, Europees, nationaal, regionaal) voor verschillende tijdshorizonten". Het WorldTrans-team heeft op de uitdaging van de EU gereageerd met de werkhypothese dat structurele zwakheden in de huidige IAM's - waaronder de beperkte weergave van deze belangrijke biofysische en sociale terugkoppelingen - moeten worden aangepakt als onderzoekers significante, in plaats van incrementele, verbeteringen willen aanbrengen in IAM's voor klimaat en duurzaamheid.

Aanpak

Onze aanpak bestaat erin de details van bepaalde sectoren of processen los te laten en in plaats daarvan te streven naar de essentie van hun functies om te zien hoe die processen elkaar binnen en tussen domeinen beïnvloeden. WorldTrans zal gebruik maken van systeemdynamica en modellering om op transparante wijze om te gaan met vraagstukken op meerdere niveau's en beleidsvlakken. Het team zal de kloof tussen modellen, deskundigen en gebruikers proberen te overbruggen, zodat geïntegreerde beoordelingen begrijpelijk en bruikbaar zijn voor "alledaagse mensen".

Financiering

Horizon Europe, Grant agreement ID: 101081661

Partners

Norwegian Meterological Institute; Stockholm Resilience Center, International Instittue for Applied Systems Analysis (IIASA), Potsdam Institute for Climate Impacts Research (PIK), University of Bergen, University of Hamburg, Max-Planck Institute, Kristiania University College

Contactinformatie

http://www.worldtrans-horizon.eu/

Contactpersoon