MIND-Set
MIND-Set

“You don’t know what it’s like!” Exploring the epistemic role of Experts-by-Experience in mental health care

NWO Open Competition XS

Expertise-by-Experience wordt steeds invloedrijker in de (Nederlandse) geestelijke gezondheidszorg. Echter, de precieze bijdrage van Experts-by-Experience is onduidelijk door een epistemologisch dilemma dat inherent is aan het concept van ervaringskennis: het is ofwel een onderscheidende vorm van kennis die afhankelijk is van het individu, maar niet generaliseerbaar, of het is generaliseerbaar maar niet meer afhankelijk van het individu.

In dit eenjarige project zetten dr. Derek Strijbos en postdoc dr. Roy Dings (i) filosofische tools in om dit dilemma te ontrafelen of te omzeilen door de onderliggende concepten kritisch te analyseren, en (ii) zetten zij een netwerk van onderzoekers, clinici en Experts-by-Experience op om de resultaten van dit project te delen en verder onderzoek op dit gebied te stimuleren.

Contactinformatie