Onderzoeksprojecten

Resultaat 21 - 40 van 589 resultaten
 • drie lege wc rollen

  HOME-IBD

  Door patiënten met Inflammatory Bowel Disease (IBD) of inflammatoire darmziekte thuis te monitoren met behulp van slimme technologieën, kunnen opflakkeringen beter opgespoord en voorspeld worden. En dat helpt de patiënt.

 • Foto van Hennie Derks in gesprek met Sinne, Jans en Amélie

  Goed - Fout

  'Goed – Fout' daagt jongeren uit om op verantwoorde wijze (evidence based) zelf met verhalen over oorlog en bevrijding aan de slag te gaan.

 • Onderzoeksproject icoon

  Slimme technologieën voor gepersonaliseerde thuiszorg voor neurologische pediatrische patiënten

  Prof. dr. Noël Keijsers en Prof. dr. Pieter Medendorp nemen deel aan een consortium om slimme technologieën te ontwikkelen voor gepersonaliseerde thuiszorg voor neurologische pediatrische patiënten.

 • Drukke kruising met veel signalen

  ACT: PERCEPTIEF HANDELEN ONDER ONZEKERHEID VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN VOOR AUTONOME SYSTEMEN

  Het ACT-project slaat een brug tussen neurowetenschappen, gedragspsychologie, techniek, robotica en AI om interacties met mensen en autonome systemen te bestuderen en nieuwe toepassingen voor veilige navigatie te ontwikkelen.

 • Nietzsche 1882 Cropped

  Een wereld van waarde

  Dit proefschrift onderzoekt de manieren waarop Nietzsches experimentalisme in de secundaire literatuur is ontvangen, en stelt dat het anders ontvangen had moeten worden.

 • De letters CCEP in donderrood tegen een Radboudrode achtergrond

  Drift en trauma in de Freudiaanse metapsychologie

  In dit project staat een lezing en analyse centraal van Sigmund Freuds Aan gene zijde van het Lustprincipe.

 • De letters CCEP in donderrood tegen een Radboudrode achtergrond

  Sites for Unlearning

  Enerzijds is dit project een filosofisch onderzoek naar 'afleren'. Anderzijds is het project een actieonderzoek dat een collectief proces van afleren op gang wil brengen binnen een concrete onderwijssetting.

 • De letters CCEP in donderrood tegen een Radboudrode achtergrond

  Fenomenologie van de getuigenis

  In dit project beoogt prof. dr. Gert-Jan van der Heiden een meer gedegen en ontologische betekenis van de getuigenis te bieden.

 • Tulpenbollen juist mail resize

  Living Lab B7: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek

  Met Living Lab B7 werken Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek.

 • Black-and-white photo of a maid pushing an old-fashioned vacuum cleaner in a bourgeois sitting room (1905). digitaltmuseum.org

  Waste Not, Want Not

  Het centrale doel van dit project is om het huis van de middenklasse te positioneren als nog een front waaraan de Victoriaanse oorlog tegen afval werd gevoerd.

 • person holding phone while exercising via pxhere

  ICAI LAB – AI for Precision Health, Nutrition & Behavior

  Om leefstijlaanbevelingen te verbeteren, moeten we leren wat vooral werkt voor één persoon en wat niet. Kunstmatige intelligentie (AI) kan ons hierbij helpen.

 • Zeppelin. Alaksiej Carankievic (Unsplash)

  BLiMP-NL

  In dit project wordt onderzocht hoe goed taalmodellen zijn in de juiste zin kiezen tussen taalkundige minimale paren.

 • Brain or walnut Priyanka Singh via Unsplash

  Maintaining Optimal Cognitive function In Ageing (MOCIA)

  Het MOCIA-onderzoeksprogramma heeft als doel om een verhoogd risico op achteruitgang in het denkvermogen (cognitieve achteruitgang) vast te stellen en dit risico kleiner te maken door het ontwikkelen van een leefstijlinterventie op maat.

 • Vrouw met smartphone via Pexels

  ICAI Lab – AI for Risk Profiling and Decision Support (AI-RONDO)

  In het ICAI lab AI for Risk Profiling and Decision Support zetten Radboud Universiteit, Radboudumc en imec, partners in OnePlanet Research Center, kunstmatige intelligentie in om vroege signalering en gepersonaliseerd advies mogelijk te maken.

 • Logo GVOED

  G(V)OED voor elkaar (corona-)onderzoek

  Er zijn zowel voor als tijdens de COVID-19 pandemie vragenlijstmetingen uitgevoerd bij jongeren en hun ouders om inzicht te verkrijgen in hoe vrienden en ouders invloed hebben op het mentale gezondheid en de leefstijl van jongeren.

 • Logo Project Green Gen Z

  Green Gen Z

  Klimaatverandering is een wereldwijde crisis. Veel adolescenten en jongvolwassenen zijn bezorgd over hun toekomst. Wat voor impact heeft de klimaatcrisis op jongeren? En (hoe) proberen zij duurzaam te leven?

 • Logo healthy student life

  De impact van internet en sociale mediagebruik op de mentale gezondheid van universitaire studenten

  Een PhD project dat de associaties tussen internet/sociale mediagebruik en de mentale gezondheid van universitaire studenten onderzoekt, met de longitudinale Healthy Student Life dataset en aanvullende data over sociale mediagebruik.

 • Letter of guidance issued in 1441 by Rudolf van Diepholt, bishop of Utrecht, to the envoys of the cities of Gelderland who were to travel to the meeting of the Hanseatic League in Lübeck.

  Mirror of mutual relations

  Dit project bestudeert de ontwikkeling van stedelijke netwerken in de regio Keulen rond de Rijn, Maas, Waal en IJssel en hun relatie tot de Hanze.

 • Totstandkoming en Impact van de Wet op Geslachtsregistratiewijziging in Nederland, 1985-2014

  Dit onderzoek brengt de ontstaansgeschiedenis en consequenties in kaart van de Nederlandse wetgeving op geslachtsregistratiewijziging die van 1985 tot 2014 van kracht was.

 • Hertog Willem I

  Gelderse Geschiedenis

  Hier vind je informatie en projecten vanuit de bijzondere leeropdracht ‘Gelderse Geschiedenis’ aan de Radboud Universiteit. Deze leeropdracht is een samenwerking van de provincie Gelderland, de stichting Erfgoed Gelderland en de Radboud Universiteit.