Onderzoeksprojecten

Resultaat 561 - 580 van 589 resultaten
 • FUS application

  Focused Ultrasound Initiative

  Dit project beoogt de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en klinische toepassingen op het gebied van gerichte ultrasone stimulatie te bevorderen. We centraliseren en delen praktische – en technische kennis, en schaffen gedeelde apparatuur aan.

 • Twee sportieve oudere vrouwen die hardlopen

  Preventie en gezondheid

  Het project Preventie en Gezondheid van de Radboud Universiteit en het Radboudumc onderzoekt hoe gezondheidsverschillen tussen burgers verkleind kunnen worden.

 • Woman tends to washing hanging on the porch of her wooden shack on stilts in Indonesia

  Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE)

  Om sloppenwijken in Indonesie veerkrachtiger te helpen maken tegen de dreiging van watergerelateerde rampen ontwikkelen sociale wetenschappers aan het RISE project inclusieve oplossingen op basis van onderzoek naar sociaal-ecologische interacties

 • Kinderen spelen volleyball

  VMBO Sportlab

  Een consortium met jongeren, praktijkprofessionals en onderzoekers levert kennis op over hoe de beweeg- en sportparticipatie van de leerlingen in het vmbo duurzaam vergroot kan worden zodat ze op latere leeftijd actief blijven

 • Duin met sterke soortenrijke grasbekleding

  Future Dikes

  In het innovatieproject Future Dikes ontwikkelt een consortium van partijen een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

 • BlackGEM telescope array

  BlackGEM telescope array

  Bij botsende neutronensterren en zwarte gaten, komen er zwaartekrachtsgolven vrij en ontstaat er een extreem hete lichtgevende ring van gas. BlackGEM, een serie telescopen, helpt onderzoekers nauwkeuriger bepalen waar een botsing zich voordeed.

 • Persoon met smartphone met chat-app open

  Look Who’s Talking

  Digitale gesprekspartners zoals chatbots kunnen moeilijke onderwerpen toegankelijker maken. Het ‘Look Who’s Talking’-project ontwikkelt en test een nieuwe generatie chatbots die langdurige, motiverende interacties aan kunnen gaan.

 • Digitaal klaslokaal met leerlingen met computers en laptops

  Hybrid Human-AI Regulation

  Dit project richt zich op de ontwikkeling van een ‘Hybrid Human-AI Regulation-systeem’ (HHAIR-systeem), dat 10 tot 14-jarigen zelfregulatie-vaardigheden geeft. Daarmee kunnen ze leren, met ondersteuning door adaptieve (zelf-aanpassende) leermiddelen.

 • Virusdeeltje corona

  Solidarity in times of a pandemic

  Het coronavirus heeft ongekende gevolgen voor onze maatschappij. Dit project onderzoekt hoe mensen omgaan met het nieuwe coronabeleid. Wat zorgt ervoor dat mensen dit advies volgen, of juist naast zich neerleggen?

 • Schilderij van Alexis de Tocqueville

  Met Tocqueville in de Nieuwe Wereld

  Alexis de Tocqueville schreef in de negentiende eeuw een analyse van de democratie in Amerika. In dit project wordt Tocquevilles gedachtegoed op verschillende manieren gekoppeld aan de Nederlandse democratie.

 • Rapenburg na ontploffing kruitschip

  Dealing with Disasters

  Dealing with disasters benadert de identiteitsvorming van een natie en de regio vanuit een nieuw perspectief. De vorming van lokale en nationale identiteiten wordt onderzocht in reactie op natuurrampen in de Nederlanden.

 • Gaarkeuken Montreal 1931

  Heritages of Hunger

  Europese hongersnoden uit het verleden klinken door in actuele debatten. In dit project wordt onderzocht hoe educatie rondom hongersnoden op scholen en erfgoedlocaties wordt vormgegeven en of deze praktijken begrip en solidariteit kunnen versterken.

 • Slaven register

  Legacies of Bondage

  In dit project bouwen onderzoekers een database van de Surinaamse bevolking tussen 1830 en 1950. Het combineert de registers van de individuele levens van tot slaafgemaakten, contractarbeiders uit China, India en Indonesië en vrije burgers.

 • Apple Watch met gezondheidsdata

  Digital Good

  Technologiebedrijven zoals Google, Apple en Amazon hebben het domein van gezondheid en medicijnen betreden. Dit ‘Digital Good’-project verkent de ethische en maatschappelijke uitdagingen die horen bij deze ‘Googlificatie van gezondheidsonderzoek’.

 • Man in donkere kamer met laptop

  Symmetrische cryptografie en asymmetrische hardware (SCALAR)

  Van bankpas tot WhatsApp: dagelijks gebruiken we talloze systemen die leunen op cryptografie, of het versleutelen van informatie. Veel van deze systemen gebruiken symmetrische cryptografie, waarbij zowel de ontvanger als verzender slechts een enkele sleutel hebben. Dit project probeert de voordelen...

 • Milky Way

  MAGALOPS

  In het onderzoeksproject MAGALOPS meten onderzoekers het magneetveld van de Melkweg met optische polarisatie van sterrenlicht. Met modellen, gebaseerd op deze data, kunnen astronomen de wisselwerking tussen magneetveld, gas en stof beter begrijpen.

 • Migranten werken in cruciale sectoren

  Migranten in de frontlinie

  Een interdisciplinair team onderzoekt de effecten van coronamaatregelen voor arbeidsmigranten die werken in cruciale sectoren. Ook onderzoekt het team welke kansen deze crisis biedt om de bescherming van arbeidsmigranten te verbeteren.

 • National Individual floating Transport Infrastructure (NIFTI)

  National Individual Floating Transport Infrastructure (NIfTI)

  In het project 'National Individual floating Transport Infrastructure (NIfTI)' bestuderen onderzoekers de haalbaarheid van een radicaal nieuwe vorm van transport waarbij een individuele module wordt aangedreven door magneten in het wegdek.

 • Polarisatie rondom het zwarte gat M87

  Polarisatie rondom zwarte gaten

  Monika Moscibrodzka ontwikkelt met haar onderzoeksgroep state-of-the-art computersimulaties van zwarte gaten die ons helpen te begrijpen hoe zwarte gaten interacteren met hun omgeving.

 • Politieke partijen tussen vrijdheid en gebondenheid

  Politieke partijen tussen vrijheid en gebondenheid

  In het huidige Nederlandse recht worden politieke partijen nauwelijks gereguleerd. Dit project onderzoekt of een (grond)wettelijke regulering van de vorm, organisatie en het functioneren van politieke partijen wenselijk is.