Onderzoeksprojecten

Resultaat 61 - 80 van 603 resultaten
 • Johann Ender- Vrouw aan haar Schrijftafel

  SHEWROTE

  Dit project inventariseert historische bronnen van voor ca. 1945 om te onderzoeken hoe vrouwelijke auteurs in het verleden werden gelezen.

 • Zwarte bril voor laptop. Kevin Ku. Pexels

  ATRIUM

  ATRIUM faciliteert toegang tot een breed scala aan herbruikbare workflows en interoperabele, combineerbare diensten in het geesteswetenschappendomein.

 • Zebravissenonderzoek

  Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axes in sensitive populations

  Het HYPIEND project onderzoekt de effecten van hormoon-verstorende stoffen (EDCs) op de stress, reproductie en schildklier hormoonas en implementeert strategieën om de blootstelling aan EDCs te verminderen in gevoelige populaties.

 • Improvisatietheater in onderwijs

  Persoonlijke en professionele ontwikkeling met improvisatietheater

  In het academisch onderwijs ligt de focus vooral op het aanleren en trainen van cognitieve in plaats van emotionele vaardigheden. Hoe kan improvisatietheater bijdragen aan het ontwikkelen van die persoonlijke en professionele vaardigheden?

 • Onderzoeksproject icoon

  Naar een volgende generatie digitale interventies om de vatbaarheid van adolescenten voor online desinformatie aan te pakken

  Dit project zal stappen zetten in de richting van een veilige, effectieve, volgende generatie van schaalbare interventies om de gevoeligheid van adolescenten voor door video gemedieerde desinformatie aan te pakken.

 • Life Kisner

  Tussen biologie en ethiek: Het begrip drift (Trieb) in de klassieke Duitse filosofie

  Lees hier meer over deze historische en systematische studie van het driftsconcept binnen de klassieke Duitse filosofie.

 • Co-production and co-creation

  Co-production in Public Services

  Coproductie is een specifieke vorm van burgerparticipatie, waarbij burgers een actievere en directere rol spelen in het ontwerp en de levering van openbare diensten dan bij andere vormen van participatie. Dit onderzoek richt zich op dit onderwerp.

 • Project Interlink

  INTERLINK: Innovating goverNment and ciTizen co-dEliveRy for the digitaL sINgle marKet

  Het doel van INTERLINK is om de barrières weg te nemen die PA's verhinderen om op een efficiënte manier diensten te delen op de digitale interne markt van de EU.

 • Brief an einen Pagarch und ein zweiter Brief (P.Vindob. A. P. 378), 709 CE, Aphrodito. Österreichische Nationalbibliothek

  From Mediator to Anchorer

  Dit project onderzoekt schrijftradities en administratieve gebruiken uit de Grieks-Romeinse Levant in het Umayyadische en vroeg-Abbasidische rijk.

 • Kinderen zitten op een trap met hun smartphone in hun handen

  SOCIAL

  Sommige jongeren voelen zich eenzamer door hun sociale media gebruik, terwijl anderen zich juist sterker verbonden voelen met anderen. In welke context geldt wat, wanneer, en voor wie?

 • Paris, Bibliothèque nationale de France MS Hébreu 1082, f. 16r

  Deelproject: Martelaarsculturen in Al-Andalus

  De focus van dit deelproject is de zogenaamde Cordobaanse kalender, een combinatie van een almanak in het Arabisch en een christelijke liturgische kalender.

 • London, British Library Add. MS 30845, f. 56r (Making a martyr)

  Deelproject: Martelaren op muziek zetten

  Dit subproject onderzoekt de muziek van Oud-Spaanse martelaarsherdenkingen en hoe die de identiteit van de herdachte martelaar hielp vormgeven.

 • Eulalia (Making a martyr)

  Het maken van een martelaar in middeleeuws Iberië, 589-1080

  Dit project onderzoekt hoe liturgische bronnen het ideaal van martelaarschap communiceerden, maar altijd in dialoog met materiële bronnen.

 • Work life

  WORKLIFE consortium

  In dit project worden verschillende wetenschappers en maatschappelijke spelers bij elkaar gebracht om te onderzoeken wat de oorzaken en gevolgen zijn van een disbalans tussen werk- of studieverplichtingen en verantwoordelijkheden thuis.

 • Opa die een kaart voorleest

  Rolmodellen en beleid

  Het beleid rondom ouderschap is er steeds meer op gericht dat vaders die dat willen de zorg gelijk verdelen met hun partner. Dit project ondezroekt hoe het komt dat het beleid voor sommige groepen vaders goed lijkt te werken en voor andere minder.

 • Onderzoek Vuurwerkramp

  Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp

  Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de overheid beter lessen kan trekken uit rampen zoals de vuurwerkrampen in Culemborg en Enschede.

 • Onderzoeksproject

  Het Volledige Spectrum van ADHD in Relaties bij Volwassenen

  We zullen zowel de positieve als negatieve effecten van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) op sociale relaties bij volwassenen onderzoeken, inclusief romantische partners en vrienden, vanuit een dyadisch perspectief.

 • Spotprent Vrijheid gelijkheid en broederschap. Atlas van Stolk, Rotterdam

  Literaire spotternij in de Republiek

  Dit project onderzoekt de relatie tussen de esthetische of formele dimensies van Nederlandse humorteksten (1600-1800) en de politieke betekenissen daarvan.

 • Studenten zitten te kletsen buiten op de campus

  Leefstijl en welzijn van universiteitsstudenten

  Healthy Student Life is een Radboud-breed onderzoeksproject naar het welzijn van studenten.

 • Six lightbulbs against a dark background

  The Powers that Be

  In dit project onderzoekt dr. Arjen Kleinherenbrink de metafysische status van krachten. Benieuwd? Lees hier meer.