Onderzoeksprojecten

Resultaat 81 - 100 van 589 resultaten
 • CovoS studie

  Wilt u bijdragen aan de weg naar verbeterde behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) en hiervoor een vergoeding ontvangen? Doe mee aan de vergelijkingsgroep van het wetenschappelijke onderzoek “Cortisol voor PTSS” (CovoS)!

 • combi studie

  COMBI studie

  Gezond oud worden willen we allemaal. En uit eerder onderzoek weten we dat de darmen hier mogelijk een rol in spelen. Het is nog niet duidelijk wat er precies verandert in de hersenen na veranderingen de darmgezondheid.

 • FLAIR studie

  Waarom is het zo moeilijk om een dieet of leefstijlverandering vol te houden? Speelt je immuunsysteem hierin een rol? In de FLAIR studie willen we dit graag onderzoeken om mensen te helpen bij het maken en volhouden van gezonde keuzes.

 • Space

  Planeet en plot: verbeelding van de mensheid in het Antropoceen

  Vertrekkend vanuit een verzameling romans over klimaatverandering onderzoekt dit project of en hoe literatuur een gestalte kan geven aan het mens-zijn in het Antropoceen.

 • Phone with smart technology icons

  Smart Technology User Friendly Feedback For Life (STUFF-4-Life)

  Dit project onderzoekt hoe digitale gezondheidsapps toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een lage sociaaleconomische status.

 • Paul and Gero in action

  SpeakAPP!-Kids

  Een gratis virtualreality smartphoneapp waarmee basisschoolkinderen presentaties kunnen oefenen voor een virtueel publiek. De app helpt om presentatievaardigheden te verbeteren en kan angst voor spreken in het openbaar voorkomen.

 • somebody looking trough a telescope while thinking of a webpage

  QuadRUPel

  Ons team onderzoekt hoe je zelfregulerend leren kunt versterken en stimuleren tijdens essay schrijven in het middelbaar onderwijs.

 • Image of news, and people writing

  Digitale veerkracht te midden van polarisatie op sociale media

  Dit project heeft tot doel een programma voor digitale mediageletterdheid te ontwikkelen om de affectieve polarisatie in Indonesië te overwinnen.

 • Students reading in classroom

  Het gebruik van literatuur in de klas

  Dit project onderzoekt hoe de waarde van literatuur wordt bepaald tijdens havo- en vwo-literatuuronderwijs.

 • de Handelingenkamer in het gebouw van de Tweede Kamer aan het Binnenhof

  Wandelingen door de Handelingen (blogreeks)

  In de blogreeks Wandelingen door de Handelingen neemt het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis je mee in hun onderzoek naar de periode-Lubbers door stil te staan bij opmerkelijke debatten, personen of gebeurtenissen.

 • two people holding each other with rainbows painted on them

  Somewhere over the rainbow

  Het doel van dit project is te onderzoeken hoe blootstelling aan entertainment media verhalen de openheid van mensen ten opzichte van ondervertegenwoordigde groepen, specifiek de LHBTIQ+ gemeenschap, kan beïnvloeden.

 • klaslokaal

  Praktische verstandigheid van schoolleiders basis- en middelbaar onderwijs

  Dit project brengt schoolleiders in het basis- en middelbaar onderwijs bijeen in professionele leergemeenschappen. In de bijeenkomsten geven schoolleiders aan hoe zij op dit moment leiding geven aan onderwijsontwikkelingen.

 • Image of a lighthouse

  Flora Lighthouse

  Het Flora Lighthouse project dient ter inspiratie over hoe AI-gestuurde onderwijsinnovaties het leren van de student kan ondersteunen door middel van studententools voor reflectie op hun leren.

 • Eenzaam

  De toegevoegde waarde van geestelijke verzorging op middelbare scholen

  Dit onderzoek schept licht op de mogelijkheden voor geestelijke verzorging aan middelbare scholieren, mede op grond van zingevingsaspecten van de welzijnsproblematiek onder deze jongeren.

 • Artificial intelligence: there are problems we need to address right now, the rest is science fiction

  GenAI

  Hoe houdt het onderwijs regie over het leren en onderwijzen bij het gebruik van generatieve AI? Wat zijn de kansen/ consequenties op bijvoorbeeld pedagogisch-didactisch, ethisch, technologisch en professionaliseringsvlak?

 • Rome

  Toen Rome haar gouden eeuw verloor

  Dit project wil de poging tot overgang naar moderniteit onderzoeken die verschillende literaire en academische kringen in Rome aan het eind van de zeventiende eeuw ondernamen door de academische cultuur en haar instellingen opnieuw te onderzoeken.

 • Dignity FIRM projectafbeelding

  DignityFIRM

  Het project draagt bij aan de verbetering van de omstandigheden van irreguliere migranten (IM) die werkzaam zijn op de arbeidsmarkten van boer tot bord (F2F) in vier EU-lidstaten (IT, NL, PL, SP) en twee geassocieerde landen (MO, UA).

 • Foto van moerrassige omgeving met waterplanten, bemoste boomstammen en gefilterd zonlicht

  ADMIRE

  In het Interreg-project ADMIRE werken 10 partners in Vlaanderen en Nederland samen aan veengebieden. Daarbij staan het behoud, herstel en beheer van natuurwaarden voorop, maar wordt ook de klimaatimpact van deze belangrijke natuurgebieden bekeken.

 • Neel Doff’s

  Neel Doff’s taaloverschrijdende stadswandelingen

  Dit project doet onderzoek naar de receptie van Neel Doffs Keetje-trilogie en naar haar als transnationaal auteur.

 • Bustour ‘Sporen van Slavernijverleden in Gelderland’, 14 mei 2022

  Het voelen van de sporen van het koloniale verleden

  Het doel van dit deelproject is om te begrijpen hoe dans kan worden gebruikt om gevoelens en emoties te mobiliseren voor een beter begrip van het koloniale en slavernijverleden.