Onderzoek rondom maatschappelijke thema's

Aan de Radboud Universiteit wordt onderzoek gedaan naar een breed scala thema's, waarmee we inspelen op de complexe problematieken van vandaag en morgen. Ontdek de onderzoekers en hun onderzoeksprojecten rondom deze maatschappelijke thema's.

Actuele thema's

  • Browser met OpenAI en ChatGPT uitleg

    ChatGPT en andere AI-chatbots

    Chatbots met kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT en Google Bard gebruiken grote taalmodellen om snelle, toegankelijke antwoorden te genereren op uiteenlopende vragen. Het biedt kansen, maar brengt ook risico's met zich mee. Aan de Radboud...

  • Slaven register

    Herdenkingsjaar Slavernijverleden

    Hoe werkt het slavernijverleden door in het heden? De Radboud Universiteit doet onderzoek naar koloniale geschiedenis en de impact daarvan op onze hedendaagse samenleving, cultuur en instituties.

Artificial Intelligence

Ontdek onderzoek over de menselijke kant van artificial intelligence. Bijvoorbeeld met chatbots en robots die ondersteunen in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheid, of met algoritmes voor complexe vraagstukken.

Diversiteit

Hoe zorgen we voor een inclusieve samenleving waar toch iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen gelijke kansen krijgt? De Radboud Universiteit doet onderzoek naar diversiteit in de breedste zin van het woord.

Duurzaamheid in onderzoek

Producten, technologieën en menselijk handelen hebben een invloed op de natuur. Onderzoek naar deze effecten en hoe we ons handelen moeten aanpassen is essentieel voor een leefbare planeet.

Geschiedenis

Ontdek expertise op het gebied van oude geschiedenis en archeologie, historische demografie en de Tweede Wereldoorlog, maar ook de geschiedenis van sport, vrouwen, slavernij, rampen en hongersnoden.

Hersenen en gedrag

We zijn allemaal mensen, maar we gedragen ons allemaal anders. Waar komt dat door? Over onderzoek naar wat mensen beweegt en hoe dat voortkomt uit onze hersenen: van het niveau van moleculen tot menselijke relaties.

Innovatie

Technologische innovaties kunnen ons leven veranderen. De Radboud Universiteit is bezig met baanbrekend, uniek en opvallend onderzoek dat ons raakt, nu en in de toekomst.

Moleculen en materialen

Van moleculen tot atomen en nanodeeltjes. Hoe steekt deze kleine wereld in elkaar? Met de sterkste magneten, de meest precieze infraroodlasers en microscopen worden de fundamentele eigenschappen van materialen op de kleinste schaal onderzocht.

Onderwijs

Iedereen wil goed onderwijs, maar wat houdt dat eigenlijk in? Om leerlingen in de toekomst vooruit te helpen, werken we met goed onderzoek aan onderwijsinnovaties voor nu. Ontdek het onderzoek van de lerende gemeenschap die daarover nadenkt.

Politiek

Hoe wordt een land of regio bestuurd? Hoe voeren politici campagne? Ons politieke onderzoek strekt zich uit van actuele thema's tot grote mondiale thema's die de wereld al decennia lang beïnvloeden.

Privacy

Grote bedrijven, de overheid en andere organisaties verzamelen grote hoeveelheden persoonsgegevens van ons allemaal. Wat zijn daar de risico’s en gevolgen van, en wat kunnen we eraan doen?

Recht

Goede rechtspraak draait om meer dan alleen juridische kennis. Juridische onderzoekers van de Radboud Universiteit werken samen met de rechtspraktijk, en staan met één been in de samenleving.

Taal

Onze onderzoekers werken aan de grote vragen van de taalwetenschap: van taaltechnologie tot genetica, van hersenonderzoek tot gebaren(taal), en van retorica en beïnvloeding tot taalverwerving en psycholinguïstiek.

Universum

Onderzoek over alles wat er buiten onze planeet aarde plaatsvindt. Van maanmissies tot zwarte gaten, in ons sterrenstelsel en ver daarbuiten.