Onderzoeker in plantenkas
Onderzoeker in plantenkas

Duurzaamheid in onderzoek

Producten, technologieën en menselijk handelen hebben een invloed op de natuur. Onderzoek naar deze effecten en hoe we ons handelen moeten aanpassen is essentieel voor een leefbare planeet.

Projecten

Duin met sterke soortenrijke grasbekleding

Future Dikes

In het innovatieproject Future Dikes ontwikkelt een consortium van partijen een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

Groene parochie met moestuin in Nijmegen

Groene parochies en groene kloosters Nederland

Ook parochies en kloosters nemen deel aan de maatschappelijke trend verduurzaming. Het onderzoeksproject Groene Parochies Nederland wil inventariseren en analyseren wat er in katholiek Nederland op het gebied van groen en duurzaamheid gebeurt.

Foto van een watergebied in Brazilie met een onderzoeker die metingen uitvoert ernaast

Dryflux2

Droge kusten of volledig drooggevallen wateren stoten aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen uit. In dit project meten onderzoekers deze emissies over de hele wereld. Het doel is de emissies te kwantificeren, met een nadruk op begroeiing.

Bekijk meer onderzoeksprojecten

Nieuws over Duurzaamheid

Groenvermogen

NWO subsidie voor HySUCCESS consortium

HySUCCESS consortium van start om sociaaleconomische aspecten en implementatie van waterstof te onderzoeken

Opblaasbaar planetarium

Radboud Universiteit staat op de Vierdaagse

Tijdens de Vierdaagsefeesten van 13 t/m 19 juli is er naast muziek, feest en lekker eten ook ruimte voor verdieping. Verschillende Radboud-wetenschappers zullen in Nijmegen de mooiste kanten van hun onderzoek laten zien.

Fabrieken die CO2 uitstoten

Klimaatraad adviseert overheid: Handel doortastend en met beleid op CO2-verwijdering om klimaatdoelen te halen

Er is actief overheidsingrijpen nodig om CO2-verwijdering uit de atmosfeer voor elkaar te krijgen. Dat adviseert de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), waarvan Radboud Universiteit-onderzoeker Heleen de Coninck plaatsvervangend voorzitter is.

Onderzoekers

Onderzoekers van diverse faculteiten en onderzoeksinstituten werken aan onderzoek rond het thema duurzaamheid. Dat doen ze onder andere binnen het Radboud Centre for Sustainability Challenges, een netwerk van ruim tweehonderd wetenschappers dat interdisciplinaire samenwerking op het gebied van de SDGs bevordert. Enkele aangesloten onderzoekers zijn:

prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers (Ingrid)
prof. dr. M.D. Davidson (Marc)
prof. dr. M.A.J. Huijbregts (Mark)
prof. dr. J.C.J.M. de Kroon (Hans)
dr. A.M. Schipper (Aafke)
prof. dr. S. Kosten (Sarian)
dr. B.E. van Gastel (Bernard)
dr. K.M. van Teijlingen (Karolien)
dr. S.W. Haarbosch (Simone)
B.R. van Meurs (Boris) MA
dr. B.C.N. Müller (Barbara)

dr. B.C.N. Müller (Barbara)

prof. dr. S.V. Meijerink (Sander)
Journalist? Neem contact op
Cirkel Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

Op initiatief van de Universiteiten van Nederland (UNL) is voor alle Nederlandse universiteiten in kaart gebracht hoe hun publicaties gerelateerd zijn aan de Sustainable Development Goals of SDG’s. 

Doel is om meer inzicht te krijgen in de wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage van universiteiten aan deze ontwikkelingsdoelen. Ook voor de Radboud Universiteit is dit inzichtelijk gemaakt.  

Dashboard SDG-publicaties

Contactinformatie

Media die op zoek zijn naar informatie of naar deskundigen die tekst en uitleg kunnen geven over dit thema kunnen contact opnemen met het team Persvoorlichting en wetenschapscommunicatie van de Radboud Universiteit. Ook zijn we bereikbaar voor meer informatie over lopend onderzoek, promoties en andere vragen.

+31 24 361 60 00

Dit vind je misschien ook interessant

Innovatie

Technologische innovaties kunnen ons leven veranderen. De Radboud Universiteit is bezig met baanbrekend, uniek en opvallend onderzoek dat ons raakt, nu en in de toekomst.

Moleculen en materialen

Van moleculen tot atomen en nanodeeltjes. Hoe steekt deze kleine wereld in elkaar? Met de sterkste magneten, de meest precieze infraroodlasers en microscopen worden de fundamentele eigenschappen van materialen op de kleinste schaal onderzocht.

Politiek

Hoe wordt een land of regio bestuurd? Hoe voeren politici campagne? Ons politieke onderzoek strekt zich uit van actuele thema's tot grote mondiale thema's die de wereld al decennia lang beïnvloeden.