Onderzoek naar doorwerking slavernij op Curaçao van start
Onderzoek naar doorwerking slavernij op Curaçao van start

Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Hoe werkt het slavernijverleden door in het heden? De Radboud Universiteit doet onderzoek naar koloniale geschiedenis en de impact daarvan op onze hedendaagse samenleving, cultuur en instituties.

Lezing: Slavernijverleden. Onze moderne erfzonde?

Radboud Reflects organiseerde een lezing en een gesprek met sociaal historicus Coen van Galen en theoloog Erik Borgman. Aan bod komen vragen als: kun je schuld dragen voor gebeurtenissen die zich ver vóór je geboorte hebben voltrokken? En kun je verantwoordelijkheid nemen voor de context waarin je wordt geboren?

Excuses voor het slavernijverleden

Cultuurwetenschapper Liedeke Plate beschouwt de officiële excuses voor het slavernijverleden van het Nederlandse kabinet als een belangrijke stap. 'Er bestaat ook nu nog institutioneel racisme, dat een relatie heeft met het slavernijverleden.'

Lees verder

Slavenregisters voor iedereen toegankelijk

In 2018 kwamen de Surinaamse slavenregisters online, een bron voor wie meer wil weten over Surinaamse voorouders of het slavernijverleden. Historicus Coen van Galen nam met collega's van de Anton de Kom Universiteit van Suriname het initiatief. Sindsdien zijn nog veel meer slavenregisters gedigitaliseerd en openbaar gemaakt.

Lees verder

Moderne slavernij

Hoe zien moderne vormen van slavernij er uit? Kunnen we er iets aan doen en bij wie ligt die verantwoordelijkheid dan? Sociaal geograaf Karolien van Teijlingen en ethicus Tjidde Tempels gaven bij Radboud Reflects een lezing over de achterliggende structuren van moderne slavernij.

Bekijk de video

Onderzoekers

dr. Galen, C.W. van (Coen)
dr. Lyna, D.B.G.W. (Dries)
dr. Teijlingen, K.M. van (Karolien)
Journalist? Neem contact op

Onderzoeksnieuws over het koloniale verleden en slavernij

illustratie predikant Jan Brandes op Sri Lanka in 1785: kaneelschillers op een kaneelplantage in een buitenwijk van Colombo

'Europese slavernij in Azië lijkt haast verdwenen uit het collectieve geheugen'

Historicus Dries Lyna en zijn collega’s proberen de vergeten Aziatische slavernij weer een plek in de geschiedenis geven. ‘Wij willen familiegeschiedenissen van slaafgemaakten en hun nakomelingen reconstrueren’ Met zijn onderzoek hoopt Lyna bij te...

Afbeelding op plafond van de vergaderzaal van de Staten van Holland

Nieuwe onderzoeksvondsten over de historische banden tussen Zuid-Holland en slavernij

De bevindingen van het onderzoek 'Geketend voor Hollands Glorie' worden op 8 juni in Den Haag gepresenteerd aan de inwoners van de provincie door Dr. Karwan Fatah-Black (Leiden), Dr. Lauren Lauret (University College London) en Dr. Joris van den Tol.

Screenshot Nationaal Archief Suriname

Surinaamse geboorteakten geven inzicht in post-slavernijperiode

Het eerste deel van de database van de Burgerlijke Stand van Suriname staat sinds vandaag online op de website van het Nationaal Archief Suriname. Het gaat om geboorteaangiften die in Paramaribo zijn gedaan tussen 1828 en 1921.

Diversiteit

Aan de Radboud Universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar de koloniale geschiedenis, maar ook naar diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Contact

Media die op zoek zijn naar informatie of naar deskundigen die tekst en uitleg kunnen geven over dit thema kunnen contact opnemen met het team Persvoorlichting en wetenschapscommunicatie van de Radboud Universiteit. Ook zijn we bereikbaar voor meer informatie over lopend onderzoek, promoties en andere vragen.

+31 24 361 60 00

Deze maatschappelijke onderzoeksthema's vind je misschien ook interessant

Diversiteit

Hoe zorgen we voor een inclusieve samenleving waar toch iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen gelijke kansen krijgt? De Radboud Universiteit doet onderzoek naar diversiteit in de breedste zin van het woord.

Geschiedenis

Ontdek expertise op het gebied van oude geschiedenis en archeologie, historische demografie en de Tweede Wereldoorlog, maar ook de geschiedenis van sport, vrouwen, slavernij, rampen en hongersnoden.

Politiek

Hoe wordt een land of regio bestuurd? Hoe voeren politici campagne? Ons politieke onderzoek strekt zich uit van actuele thema's tot grote mondiale thema's die de wereld al decennia lang beïnvloeden.