Hersenonderzoek
Hersenonderzoek

Hersenen en gedrag

We zijn allemaal mensen, maar we gedragen ons allemaal anders. Waar komt dat door? Over onderzoek naar wat mensen beweegt en hoe dat voortkomt uit onze hersenen: van het niveau van moleculen tot menselijke relaties.

Nieuws

Ecosysteem heeft te lijden onder historisch lage Waal

‘Onze cultuur is een verstoring van alle relaties’

Bij de oprichting van Laudato Si’-instituut voor integrale ecologie van de Radboud Universiteit op 1 december, werd het belang onderstreept van de dialoog.

Eyebrows frowning

De kracht van de frons: hoe wenkbrauwen kunnen helpen bij het begrijpen van de ander

Gezichtsuitdrukkingen zijn van groot belang bij het begrijpen wat de ander zegt, blijkt uit promotieonderzoek van Naomi Nota. Met name het fronsen van de wenkbrauwen speelt een grote rol. Nota promoveert op 6 december aan de Radboud Universiteit.

ERC grant

ERC Consolidator Grant voor onderzoek naar kankerbehandeling en kennisnetwerken

Twee onderzoekers van de Radboud Universiteit ontvangen een Consolidator Grant van de Europese onderzoeksraad (ERC).

Gedragsonderzoekers

prof. dr. J.C.T.M. Karremans (Johan)
dr. Y.H.M. van den Berg (Yvonne)
prof. dr. J.M. Vink (Jacqueline)
prof. dr. A.G. Sanfey (Alan)
Journalist? Neem contact op

Hersenonderzoekers

prof. dr. K. Roelofs (Karin)
prof. dr. E. Aarts (Esther)
prof. dr. F.P. de Lange (Floris)
prof. dr. S. Hunnius (Sabine)
dr. L.K.E. Genzel (Lisa)
prof. dr. H. Bekkering (Harold)

Onderzoeksprojecten

Kinderen spelen volleyball

VMBO Sportlab

Een consortium met jongeren, praktijkprofessionals en onderzoekers levert kennis op over hoe de beweeg- en sportparticipatie van de leerlingen in het vmbo duurzaam vergroot kan worden zodat ze op latere leeftijd actief blijven

Hand met telefoon erin

The Understanding Coach

Patiënten met geheugenverlies hebben vaak meer steun nodig naarmate hun toestand verergert. Het project The Understanding Coach ontwikkelt een meelevende AI-applicatie, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze patiënten.

Contact

Media die op zoek zijn naar informatie of naar deskundigen die tekst en uitleg kunnen geven over dit thema kunnen contact opnemen met het team Persvoorlichting en wetenschapscommunicatie van de Radboud Universiteit. Ook zijn we bereikbaar voor meer informatie over lopend onderzoek, promoties en andere vragen.

+31 24 361 60 00

Dit vind je misschien ook interessant

Taal

Onze onderzoekers werken aan de grote vragen van de taalwetenschap: van taaltechnologie tot genetica, van hersenonderzoek tot gebaren(taal), en van retorica en beïnvloeding tot taalverwerving en psycholinguïstiek.

Artificial Intelligence

Ontdek onderzoek over de menselijke kant van artificial intelligence. Bijvoorbeeld met chatbots en robots die ondersteunen in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheid, of met algoritmes voor complexe vraagstukken.

Diversiteit

Hoe zorgen we voor een inclusieve samenleving waar toch iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen gelijke kansen krijgt? De Radboud Universiteit doet onderzoek naar diversiteit in de breedste zin van het woord.