Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Onderzoeksvisitaties

De Radboud Universiteit heeft de ambitie om in de gehele breedte van haar onderzoek internationaal toonaangevend te zijn. Om te (blijven) voldoen aan de internationale standaarden, worden de onderzoeksinstituten beoordeeld door internationale visitatiecommissies.

Deze commissies kijken onder meer naar de productiviteit, de kwaliteit van de publicaties en de reputatie van het onderzoek. De visitaties worden uitgevoerd volgens het Strategy Evaluation Protocol dat is opgesteld door VSNU, KNAW en NWO. Hieronder vindt u de meest recente visitatierapporten van de instituten die tot nu toe beoordeeld zijn met daarachter het jaar van verschijnen.